NKT for FH
Vi har nå utarbeidet en egen veileder for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i primærhelsetjenesten. 

Du finner veilederen i PDF-format for utskrift og lesing på maskin ved å klikke på den. All informasjon i veilederen kan også finnes interaktivt ved å klikke i menyen her på hjemmesiden.

Vi har i tillegg trykket opp en versjon av veilederen som er sendt alle fastleger i vanlig post. Om du ikke har mottatt veilederen, eller du ikke er fastlege, kan den trykte utgaven bestilles i kontaktskjemaet under.

Behandlingsveilederen er utarbeidet av NKT for FH (Martin Prøven Bogsrud, Kirsten B. Holven, Dan Johansen og Linn Øyri) i samarbeid med referansegruppen (Anders Hovland, Elisabeth K. Vesterbekkmo, Christ Berge, Egil Hagen, Kjetil Retterstøl, Trond Leren, Leiv Ose og Gisle Langslet). En gruppe allmennleger har lest gjennom og gitt tilbakemeldinger på heftet.