Kurset skal hjelpe leger og annet helsepersonell å fatte beslutninger når det gjelder anbefalte livsstilsendringer og legemidler hos pasienter med risiko for hjerte- og karsykdom.

Prinsipper og praktisk gjennomføring i primær prevensjon.

  • Hvordan bruker man kunnskap om hjerte- og karsykdommenes etiologi til å forebygge sykdom.
  • Hvordan anvende strategiene hos personer med moderat risiko uten å skape unødig angst og ved å bruke kunnskap om hvordan man motiverer til forandring av vaner.
  • Effekten av ikke-farmakologisk behandling av dyslipidemi, hypertoni og glukose intoleranse/diabetes type 2.
  • Hvem trenger medikamentell behandling og når?

Meld deg på DNLF-kurs i preventiv kardiologi
Meld deg på DNLF-kurs i preventiv kardiologi
Godkjenninger:

  • Allmennmedisin: Emnekurs 18 t, Kardiologi
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs, 18 t
  • Hjertesykdommer: Valgfrie kurs, 18 t
  • Indremedisin/Lungesykdommer: Valgfrie kurs, 18 t

Lenke til påmeldingsskjema hos Legeforeningen

Sted: Meet Ullevaal. Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevål Stadion

Kurset er beregnet på leger under utdanning i allmennpraksis, og spesialister i allmenpraksis, indremedisin, endokrinologi og hjertesykdommer. Det egner seg også for ernæringsfysiologer og sykepleiere med spesiell interesse for preventiv kardiologi.