I samarbeid med helseregionene markerte vi den internasjonale FH dagen i 5 norske byer; Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Oslo.

Hvem har rett? Høyt kolesterol kan skyldes arv eller livsstil. Skyldes det arv, har kolesterolet vært forhøyet hele livet. Risikoen for hjertesykdom er derfor høyere enn om man har fått høyt kolesterol i voksen alder.
Hvem har rett? Høyt kolesterol kan skyldes arv eller livsstil. Skyldes det arv, har kolesterolet vært forhøyet hele livet. Risikoen for hjertesykdom er derfor høyere enn om man har fått høyt kolesterol i voksen alder.

Det ble avholdt informasjonsstand hvor forbipasserende kunne måle kolesterolet sitt og motta informasjon om hva FH er? hvor mange har FH? og hvordan vite om man har FH? Det var stor aktivitet i alle byer med lange køer av forbipasserende som ønsket å måle kolesterolet sitt og vi målte kolesterol på over 700 personer denne dagen.

Hva er FH? Personer med FH har arvet høyt kolesterol - da er kolesterolet høyt fra første leveår og risikoen for hjertesykdom er høyere enn hos andre som har fått høyt kolesterol først i voksen alder.

Hvor mange har FH? Hittil har bare 8 610 fått bekreftet at de har FH med gentest, men det er fortsatt inntil 17 000 i Norge som ikke kjenner til at de har FH. Det er synd fordi den økte risikoen enkelt kan reduseres med forebyggende behandling.

Hvordan vite om man har FH? Med nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom kan fastlegen din hjelpe deg med å finne ut om ditt kolesterol er farlig. Les mer om hva FH er og hvem som bør teste seg på www.kolesterolbehandling.no

F.v. Maria Carlheim-Müller, Pia Bålsrud og Jeanette Nordahl på stand på St. Olavs Hospital, Trondheim.
F.v. Maria Carlheim-Müller, Pia Bålsrud og Jeanette Nordahl på stand på St. Olavs Hospital, Trondheim.
Kolesterolmåling i Trondheim
Kolesterolmåling i Trondheim
F.v. Marianne Klevmoen, Hilde Risstad, Eli Bjørnøy Urke, Ingunn Narverud og Jacob Juel Christensen på stand på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,  Oslo.
F.v. Marianne Klevmoen, Hilde Risstad, Eli Bjørnøy Urke, Ingunn Narverud og Jacob Juel Christensen på stand på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo.