Genetisk analyse. Bilde lisensiert Adobe Stock
Genetisk analyse. Bilde lisensiert Adobe Stock
Dersom du ønsker å vite om din risiko for framtidig hjerte- og karsykdom, kan du i følge Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom, be om en risikovurdering hos din fastlege. En slik risikovurdering innebærer vanligvis måling av kolesterolverdier og blodtrykk. Dette kan være spesielt aktuelt dersom du har familiemedlemmer som har høyt kolesterol eller fikk hjerte- eller karsykdom i ung alder.

Hvis du får påvist høyt kolesterol kan det være aktuelt med gentest for FH. Snakk med din fastlege om gentest for FH ved ubehandlet totalkolesterol over:

  •  6 mmol/L hos personer under 20 år
  •  7 mmol/L hos personer mellom 20 - 40 år  
  •  8 mmol/L hos personer over 40 år  

Gentest er en vanlig blodprøve og tas hos fastlegen, det er ikke nødvendig å faste siden verken mat eller medisiner påvirker resultatet.

Dersom det er påvist FH i slekten din, bør du gentestes uavhengig av ovenfornevnte kolesterolgrenser (se egen fane om «Kjent FH i slekten» lengre ned).