FORSKNING

FH Barn

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Bakgrunn: Åreforkalkning er den underliggende årsaken til de fleste hjerte- og karsykdommer. Barn med FH som har høyt kolesterol har tidlige forandringer i karveggen. Disse forandringene kan føre til at utviklingen av hjerte- og karsykdommer påvirkes. Forskning viser at den totale kolesterolbelastningen gjennom livet betyr mye for risikoen for hjertesykdom. Med tidlig kolesterolsenkende behandling (medisiner fra 8-10 års alder) kan den totale kolesterolbelastningen senkes.

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om utvikling av åreforkalkning, hvilke faktorer som er viktige og hvordan man kan påvirke disse faktorene. Vi undersøker blant annet betennelsesmarkører, og hvordan disse kan påvirkes av behandling (f.eks. medisiner eller kostbehandling).

Resultatene fra prosjektet kan hjelpe til å øke forståelsen av åreforkalkningsprosessen. Da vet vi bedre hvilke faktorer som gir mer og mindre åreforkalkning og slik bremse og eller stoppe utvikling av hjertesykdom. Dette vil forbedre fokus i behandlingen og oppfølgingen av barn med FH.

Foreløpig har vi vist at:

 • Barn med FH som ikke har startet med kolesterolsenkende medisiner har en ubalanse i blodet av
  • betennelses- og blodkoagulerende stoffer
  • flere typer fettstoffer
  • betennelsesceller
  • betennelsesgener
  • Dette kan være viktig i utviklingen av åreforkalkning.
 • Barn med FH
  • har forandringer i åreveggen sammenlignet med barn uten FH
  • spiser sunnere med tanke på type fett sammenlignet med barn uten FH, og dette kan senke kolesterolet
  • i Norge spiser mindre fett, kolesterol og fiber, og mer flerumettet fett enn barn med FH i Spania
 • Barn som har arvet FH fra mor ser ikke ut til å ha høyere kolesterol enn de som har arvet FH fra far
 • Jenter med FH har høyere kolesterol frem til 19 års alder enn gutter med FH
 • 1 av 3 barn med FH tar ikke kolesterolsenkende medisiner som de har fått råd om
 • Før de starter med medisiner har mange barn middels høyt LDL-kolesterol. Etter behandlingsoppfølging i over 8 år hadde imidlertid ca 72 % av disse barna allikevel startet med kolesterolsenkende medisiner.

Følgende vitenskapelige artikler er publisert fra dette prosjektet (målgruppe: helsepersonell):


Har du et pågående FH-prosjekt du gjerne vil ha oppført? 

Har dere forslag til et samarbeidsprosjekt?

Ta kontakt med oss på epost nktforfh@ous-hf.no