Oppsummert er tjenesten oppgaver innenfor dette å:

  • Utføre egne og styrke andres forsknings- og utviklingsaktiviteter
  • Være pådriver for utvikling og implementering av nasjonale retningslinjer
  • Gi grunnlag for enhetlig, trygg og effektiv behandling og diagnostisering av FH hos barn og voksne på et nasjonalt nivå
  • Etablere og formidle kunnskap om FH og andre arvelige dyslipidemier til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig