Organisatorisk er tjenesten en seksjon under Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk Klinikk ved Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst.

Tjenesten har i tillegg et nært samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag og pasientforeningen FH Norge.

Ovenfra: oppdragsgiver, tilhørighet og rapporteringsmyndighet. Til venstre og høyre: samarbeidspartnere
Ovenfra: oppdragsgiver, tilhørighet og rapporteringsmyndighet. Til venstre og høyre: samarbeidspartnere