FORSKNING

FH Lipoprotein (a)

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Bakgrunn: Lipoprotein (a) (Lp[a]) er et fettstoff i blodet som inneholder kolesterol. Lp(a) ligner mye på LDL og høyt nivå av Lp(a) øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Foreløpig vet man ikke nok om hvordan Lp(a) påvirker utvikling av hjerte- og karsykdom. Til i dag har det ikke vært noen effektiv behandling av Lp(a), men nye effektive medisiner er vist å kunne påvirke nivået av Lp(a).

Målet med prosjektet er å undersøke betydningen av Lp(a) hos personer med FH.

Følgende vitenskapelige artikler er publisert fra dette prosjektet (målgruppe: helsepersonell):


Har du et pågående FH-prosjekt du gjerne vil ha oppført? 

Har dere forslag til et samarbeidsprosjekt?

Ta kontakt med oss på epost nktforfh@ous-hf.no