Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen
Oppfølging av FH er et samarbeid mellom pasient, fastlege og spesialist ved regional lipidklinikk.