FORSKNING

Delta i forskningsprosjekt

Lisensiert Adobe Stock
Lisensiert Adobe Stock
Dagens forskning er grunnlaget for framtidens behandling og oppfølging av FH og andre arvelige dyslipidemier.

Norge ligger sammen med blant annet Nederland, langt fremme i forskningen på disse tilstandene. Det er likevel fortsatt mye vi ønsker økt kunnskapsgrunnlag om.

Det er flere måter man kan bidra i forskningen på FH og andre arvelige dyslipidemier. Dette kan være alt fra å godkjenne bruk av allerede lagrede opplysninger til aktivt oppmøte i kliniske studier over kortere eller lengre tid.Man behøver ikke selv være rammet for å delta i kliniske studier, det er ofte behov for friske som kontroll også.

 Biobank for lipidforstyrrelser

Lisensiert Adobe Stock
Lisensiert Adobe Stock
Ved konsultasjoner på lipidklinikkene kan du bli spurt om å gi fullmakt til å ta ekstra blodprøve som lagres i vår biobank for lipidforstyrrelser. Det kreves ingen annen deltakelse enn blodprøven og fullmakt til å lagre denne.

 

Ved å la en prøve bli inkludert i biobanken gir hver og en pasient et unikt bidrag til bedret behandling og kunnskap om FH i framtiden.

 

Biobanken reguleres etter personvernloven med godkjenning fra Regional Etisk Komite (tidl. Datatilsynet), personlige opplysninger blir til enhver tid godt beskyttet.

En biobank sammen med et helseregister, gir unike muligheter for forskningsprosjekter som tidligere ville vært for kostbare å gjennomføre.

Lagring av opplysninger i eget behandlingsregister for FH

Ved konsultasjon kan du bli spurt om fullmakt til å lagre dine behandlingsdata i et beskyttet FH-register.

 

Et behandlings- og kvalitetsregister er et verktøy for å strukturere allerede eksisterende behandlingsinformasjon.

 

Registeret  gir mulighet til å kvalitetssikre behandling gjennom løpende tilgjengelig statistikk og årsrapporter. Det er også et unikt grunnlag som kan benyttes til å forske på behandlingseffekt, og i forlengelsen av dette kunne utvikle og tilby skreddersydd og oppdatert behandling for deg som har FH.

 

En biobank sammen med et helseregister, gir unike muligheter for forskningsprosjekter som tidligere ville vært for kostbare å gjennomføre.

Deltakelse i kliniske studier på medikamenter ved lipidklinikkene

Lisensiert Adobe Stock
Lisensiert Adobe Stock
Ved å delta i en klinisk medikamentstudie vil du få en tett medisinsk og kostholdsmessig oppfølging av et rutinert forskningsteam som består av lege, studiekoordinator, klinisk ernæringsfysiolog, bioingeniør og apotektekniker.

 

Studiene varer fra noen måneder til flere år, og er lagt opp med flere besøk ved studiestedet Ved visittene blir det gjort klinisk undersøkelse med bl.a. måling av blodtrykk og vekt. Det blir tatt blodprøver, EKG og eventuelt andre prøver.

 

Det utføres studier på medikamenter som kan påvirke, blodsukker, kolesterolet og triglyseridene. Fyll inn skjemaet under om du kunne tenke deg å delta i en pågående eller fremtidig studie ved en av lipidklinikkene. 

Deltakelse i kliniske studier på kostholdskomponenter, trening eller andre livsstilsfaktorer

Studiene varer fra noen måneder til flere år, og er lagt opp med flere besøk ved studiestedet. Studiestedet kan være utdanningsinstitusjoner som for eksempel Universitetet i Oslo eller en lipidklinikk.

Ved visittene kan det bli gjort klinisk undersøkelse, bli tatt blodprøver, EKG og eventuelt andre prøver. Disse konsultasjonene kommer i tillegg til normal oppfølging ved lipidklinikk og hos fastlege.

 

Fyll inn skjemaet under om du kunne tenke deg å delta i en pågående eller fremtidig studie.

Du kan søke på pågående kliniske studier på Helse Norge: Klikk her for å komme til HelseNorge

Alle kan også melde sin interesse i skjemaet under.

Interesseskjema for studier