Samhandling
Samhandling
Oppfølging av FH er et samarbeid mellom pasient, fastlege og spesialister ved regional lipidklinikk.

Fastlegene har i tillegg til rollen beskrevet under, en sentral rolle i å identifisere pasienter som kan ha familiær hyperkolesterolemi, ta gentest og/eller henvise disse til vurdering ved regional lipidklinikk.

Se mer om utredning og når en bør tenke på FH menyen til høyre.