OM OSS

Kompetansespredning

Her finner du våre aktivitets- og virksomhetsplaner, klikk på menyene under for å lese mer.

Nåværende plan: 

NKT for FH
Kompetansespredningsplan 2022-2027

Kompetansespredningsplan 2022 - 2027

Denne planen for kompetansespredning er et verktøy som vil veilede arbeidet til Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) over tid og være grunnlag for årlige prioriteringer.

NKT for FH
Kompetansespredningsplan 2022-2027

Kompetansespredningsplan 2017 - 2022

Denne planen for kompetansespredning er et verktøy som vil veilede arbeidet til Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) over tid og være grunnlag for årlige prioriteringer. 

NKT for FH
Kompetansespredningsplan 2017-2022

Virksomhetsplan for 2015

Virksomhetsplanen for 2015 veiledet arbeidet til Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) i perioden 2015 - 2016.

Virksomhetsplanen for 2015