FORSKNING

FH-FEMINA (Svangerskap, amming og FH)

FH-FEMINA
FH-FEMINA
Bakgrunn: Amming har flere helsefordeler for både mor og barn. Effektene av amming er mest undersøkt hos kvinner uten FH. Det er derfor behov for å undersøke effekten av amming også hos kvinner med FH. Kolesterolet stiger som en naturlig del av svangerskapet hos alle kvinner, og kolesterolsenkende medisiner er frarådet under svangerskap og amming. Vi vet for lite om hvordan amming påvirker kolesterolet og andre risikomarkører hos kvinner med FH.

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan amming påvirker kolesterolet og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos kvinner med FH.

Studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi og Universitetet i Oslo.

Dette er et pågående prosjekt. Er du interessert i å høre mer om studien eller delta? Fyll ut dette skjemaet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon selv om du er tidlig i svangerskapet, eller om du planlegger å bli gravid det neste året.

Hva innebærer studien?

Vi ønsker å invitere kvinner med FH som er gravide eller planlegger å bli gravide det neste året. Vi vil følge kvinnene fra slutten av svangerskapet og gjennom det første året etter fødsel. Både kvinner med FH som ammer og som ikke ammer kan delta.

Deltakelse i studien innebærer studiebesøk ved Universitetet i Oslo (for kvinner som bor i Oslo-området) eller digitalt (for kvinner som bor andre steder i Norge). For kvinner som bor i Trondheim eller Bodø, kan det bli mulighet for studiebesøk lokalt.

Under studiebesøkene vil det bli tatt blodprøver (ikke fastende), målt høyde og vekt, og samlet inn informasjon om din helse, svangerskap, livsstil og kosthold. Vi ønsker også å samle inn morsmelkprøver fra de som ammer.

Rekruttering starter i 2022 og vil vare i omtrent to år.

Du kan delta hvis du

  • har familiær hyperkolesterolemi (FH)
  • er over 18 år
  • er gravid nå eller planlegger graviditet det neste året
  • bor hvor som helst i Norge

Både kvinner som ammer og som ikke ammer kan delta.

Resultatene fra studien vil gi mer kunnskap om hvordan amming påvirker kolesterolet og andre risikofaktorer for hjertesykdom hos kvinner som har FH. Mer kunnskap om dette kan bidra til bedre behandling og oppfølging av kvinner med FH.


Har du et pågående FH-prosjekt du gjerne vil ha oppført? 

Har dere forslag til et samarbeidsprosjekt?

Ta kontakt med oss på epost nktforfh@ous-hf.no