FORSKNING

Spørreundersøkelse om svangerskap og helse hos kvinner med FH

Foto: Adobe stock
Foto: Adobe stock
Bakgrunn: Hos alle gravide øker kolesterolet som en naturlig del av svangerskapet. I tillegg er kolesterolsenkende medisiner frarådet under svangerskap og amming. Kvinner med FH mister derfor behandlingstid i disse periodene. Hvordan dette påvirker behandlingsforløpet og om det utgjør noen ekstra risiko for hjertesykdom hos kvinner med FH er lite undersøkt.

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om FH, svangerskap og kvinnehelse, og vi ønsker at 1000 kvinner fra hele Europa deltar.

Studien er et samarbeid med NKT for FH, Universitetet i Oslo, pasientforeningen FH Europe og forskere i Nederland (Erasmus Medical Center) og gjennomføres i hele Europa, Australia og USA.

Dette er en pågående spørreundersøkelse som varer til våren 2023.

Resultatene fra prosjektet vil gi mer kunnskap om kvinnehelse og behandling av FH i forbindelse med svangerskap i ulike land, og dermed kunne forbedre fokus i behandlingen og oppfølgingen av kvinner med FH.

Foreløpig har vi vist at:

Unge kvinner med FH mister år med behandling når de slutter med medisiner under svangerskap og amming. Kvinner med FH bør derfor følges opp tettere for å redusere perioder uten kolesterolsenkende behandling.

Følgende vitenskapelige artikler er publisert fra dette prosjektet (målgruppe: helsepersonell):


Har du et pågående FH-prosjekt du gjerne vil ha oppført? 

Har dere forslag til et samarbeidsprosjekt?

Ta kontakt med oss på epost nktforfh@ous-hf.no