NKT for FH og Lipidklinikkene i Norge har utarbeidet to veiledere for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i primærhelsetjenesten.

Veilederen finnes i to versjoner: en lengre versjon fra 2018 og en kortversjon oppdatert i 2021.


NKT for FH

Kortversjon behandlingsveileder FH (2021)

Kortversjon behandlingsveileder FH fra 2021 er laget som en tosidig informasjonsbrosjyre om FH, diagnostikk og behandling. 

Denne veilederen inneholder nye behandlingsmål for FH i tråd med nye Europeiske retningslinjer fra 2019.


NKT for FH

Veileder for utredning og behandling av FH i primærhelsetjenesten (2018)

Behandlingsveilederen fra 2018 gir mer utfyllende informasjon om FH, diagnostikk og behandling med medikamenter og livsstil.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsmålene i denne versjonen ikke er oppdatert som i kortversjonen fra 2021.


Begge veilederne finnes som PDF ved å klikke på bildene, eller kan bestilles tilsendt i trykket format i kontaktskjemaet under eller ved epost til nktforfh@ous-hf.no.