Vårt kontaktskjema og epostadresse (nktforfh@ous-hf.no) kan benyttes til tilbakemelding på nettside/innhold, bestillinger for informasjonsmateriell og generelle spørsmål om FH.

Du skal av personvernhensyn aldri oppgi opplysninger om egen helse eller behandling. Vi har heller ikke lov å behandle personlige helseopplysninger på epost.

Har du spørsmål om din egen helse eller behandling må du derfor få en henvisning fra din fastlege til en lipidklinikk (se henvisningsadresser her). Dersom du allerede er pasient ved en av lipidklinikkene kan det forsøkes å ringe direkte til den aktuelle lipidklinikken selv. Oftest bør slik konferering imidlertid også gå via din fastlege.