Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock
Kost- og livvstilsbehandling er en viktig del av behandlingen, men er ikke tilstrekkelig alene. Pasienter med FH vil alltid ha behov for medikamentell behandling i tillegg.

Kolesterolet må senkes til «lavere enn normalt» på grunn av den store kolesterolbelastningen fra tidligere i livet. Jo høyere verdier og lenger periode personen har vært ubehandlet, jo kraftigere behandling må til.

Behandlingsmål for voksne pasienter med FH (i tråd med europeiske retningslinjer)
FH uten øvrig risiko:    LDL-kolesterol under 1,8-2,5mmol/L.
FH med ekstra risiko:  LDL-kolesterol under 1,4-1,8mmol/L.

a Avhengig av tidligere kolesterolverdier, kolesterolbelastning og andre risikofaktorer
b Ved kardiovaskulær sykdom eller annen betydelig tilleggsrisiko.

Behandlingsmål for barn og ungdom (i tråd med europeisk konsensusuttalelse om barn med FH)
Barn med FH:                 LDL-kolesterol  under 3,5 mmol/L.

Valg av medikamentell behandling

  • Statiner (som hemmer kolesterolproduksjonen) er hovedmedikamentet for kolesterolsenkende behandling også for personer med FH.
  • Ezetimib: For å nå behandlingsmål må personer med FH som regel ha tilleggsbehandling med kolesterolabsorpsjonshemmeren ezetimib (Ezetrol). Det finnes kombinasjonstabletter med statin og ezetimib (Zenon inneholder rosuvastatin og ezetimib, refunderes på "blå resept". Atozet inneholder atorvastatin og ezetimib, refunderes ikke på "blå resept").
  • PCSK9-hemmere er nå tilgjengelig og kan være aktuell tilleggsbehandling for de som ikke når behandlingsmål med maksimal tolererbar dose statin og ezetimib, men det er for tiden strenge refusjonsbetingelser.
    Les om refusjonsbetingelser for PCSK-9 ved å utvide teksten nedenfor.