Kost- og livsstilsbehandling er en viktig del av behandlingen, men er ikke tilstrekkelig alene. Pasienter med FH vil alltid ha behov for medikamentell behandling i tillegg.

Kolesterolet må senkes til «lavere enn normalt» på grunn av den store kolesterolbelastningen fra tidligere i livet.

Jo høyere verdier og lenger periode personen har vært ubehandlet, jo kraftigere behandling må til.

Lisensiert Adobe Stock
Lisensiert Adobe Stock
Det finnes flere typer medikamentell behandling som er med på å redusere kolesterolet. I blant er det også nødvendig å benytte flere samtidig for å nå behandlingsmålet.

Statiner hemmer kolesterolproduksjonen i kroppen, og er hovedmedikamentet for kolesterolsenkende behandling. I tillegg kommer medikamenter som hindrer opptak av kolesterol fra tarmen. Nye kolesterolsenkende medikamenter (PCSK9-hemmere) er også nylig blitt gjort tilgjengelig.

Du kan lese mer om de ulike typene medikamenter nedenfor.