OM OSS

Rapporter

Årsrapporter
De nasjonale tjenestene rapporterer årlig inn sin virksomhet i et eget rapporteringsverktøy. Rapportene er offentlige og ligger sammen med Helsedirektoratets vurdering av rapport og tjeneste, tilgjengelig for alle. Følg lenker under oppføring for å lese mer.

Godkjenninger
Vår godkjenning er fra Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement

Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016

årsrapport
årsrapport

Les hele rapporten på rapporteringssiden.

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling: 

Denne tjenesten ble etablert i 2014 og kan allerede vise til en imponerende aktivitet. Tjenestens årsrapport gir en god oversikt over hva tjenesten har jobbet med i driftsåret 2016. Denne kompetansetjenesten rapporterer om en omfattende virksomhet når det gjelder kvalitet på utredning og behandling og kompetansespredning. Det fremgår at tjenesten har fokus på etablering av faglige nettverk i helseregionene. 

Årsrapport 2015

årsrapport
årsrapport
 
Les hele rapporten på rapporteringssiden.

 

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling: 

  

Dette er en relativt nyetablert tjeneste. Det tar tid å etablere en nasjonal kompetansetjeneste og få på plass alle funksjoner i tråd med intensjon og regelverk. Denne tjenesten er på god vei.  

 

Konklusjon:  

Anbefales videreført

Årsrapport 2014

årsrapport
årsrapport

Les hele rapporten på rapporteringssiden.

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling: 

 

Denne tjenesten ble etablert høsten 2014, og har ved rapportering vært i drift 4 mnd. Det rapporteres om en betydelig aktivitet sett i relasjon til få ansatte og kort virketid. Lykke til!

Konklusjon:
Anbefales videreført

Godkjenninger