Pasienter som har fått bekreftet FH med gentest eller hvor det er sterk mistanke om arvelig hyperkolesterolemi, bør i tillegg til regelmessig oppfølging hos fastlege henvises til en lipidspesialist.


Se oversikt over regionale henvisningsadresser under.

Henvisningen bør helst inneholde følgende

  • Resultat av ev. gentest for familiær hyperkolesterolemi 
  • Lipidverdier før ev. behandling og de siste lipidverdiene ved henvisning (totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider).
  • Opplysninger om kjente lipidverdier i "kjernefamilien" og i "storfamilien" (besteforeldre, onkler, tanter). Det er tilstrekkelig med opplysning om noen behandles med kolesterolsenkende medisiner eller ikke.
  • Alder for debut av hjertesykdom hos henviste pasienter og slektninger.
  • Livsstilsfaktorer, høyde og vekt