Adobe Stock
Adobe Stock
Familiær hyperkolesterolem (FH) er en arvelig tilstand som gir høye kolesterolverdier allerede fra fødsel av. 

FH rammer mellom 17 000 (1 av 300) og 25 000 (1 av 200) nordmenn. Dette gjør FH omtrent like vanlig som diabetes mellitus type I.

Mange tenker at man må ha totalkolesterol over 9-10 mmol/L for at det skal kunne være FH. Dette er feil. I voksen alder kan kolesterolverdiene være bare moderat forhøyet sammenliknet med normalbefolkningen.

Den usynlige forskjellen er at en person med FH-genfeilen har hatt den høye kolesterolverdier fra de første leveår. Hos unge bør man vurdere å genteste allerede ved totalkolesterol over 6 mmol/L, les mer om utredning her.

Trykk på oppsummeringene under for å lese mer om FH.

Bla nederst på denne siden for å finne informasjonsvideo for barn og ungdom.
Bla nederst på denne siden for å finne informasjonsvideo for barn og ungdom.
Nederst på siden finner du to informasjonsvideoer om FH laget for barn og ungdom i en lengre versjon og en kortere versjon. Den korte versjonen kan for eksempel brukes av helsepersonell under konsultasjon med barn og ungdom. Videoene er laget i samarbeid mellom NKT for FH og Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus.