NYHETER ARKIV

 

Hjertevennlig grillmat i sommer

Sommer er ofte en tid med grilling og feriemat. Med noen enkle grep kan også grillmaten bli mer hjertevennlig.

Personer med familiær hyperkolesterolemi anbefales å redusere inntaket av mettet fett som bidrar til å øke kolesterolet i blodet....

Overlege og professor emeritus Leiv Ose 80 år 1. mai

«Kjenn ditt kolesterol», sa Leiv Ose for nesten 50 år siden. Som ung barnelege brant han for at barna med arvelig høyt kolesterol (familiær hyperkolesterolemi) skulle slippe å få hjerteinfarktene som ellers preget disse...

Påskegodt ved høyt kolesterol

Påsken betyr for mange tid til kos og det tradisjonsrike påskeegget. Her finner du tips til søtsaker og kosemat med mindre mettet fett.

500 personer målte kolesterolet sitt under markering av FH-dagen

Den 25. september markerte NKT for FH den internasjonale dagen for familiær hyperkolesterolemi (forkortet til FH, som betyr arvelig høyt kolesterol). Markeringen har som mål å øke bevisstheten om FH blant helsepersonell,...

Er du kvinne? Har du målt kolesterolet ditt?

Flere menn enn kvinner har hjertesykdom, men det er sett at dødelighet av hjertesykdom øker mest blant kvinner i alderen 45-64 år. Høyt kolesterol (fettstoff) i blodet øker risikoen for hjertesykdom, spesielt hos personer med arvelig høyt kolesterol....

Kolesterolmåling for publikum

25. september markeres den internasjonale dagen for arvelig høyt kolesterol. Markeringen har som mål å øke bevisstheten om arvelig høyt kolesterol blant helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten. Mange tenker det først...

Hva er ultraprosessert mat og hvorfor er det ikke omtalt i de nye kostholdsanbefalingene?

Begrepet ultraprosessert mat har fått vind i seilene. Forskning viser at et høyt inntak av ultraprosessert mat eller bearbeidet mat er forbundet med høyere risiko for fedme, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kreft....

Stor helsegevinst i å slutte helt med røyk og tobakksbruk

Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Selv det å røyke lite, festrøyke eller bli utsatt for passiv røyking øker også risikoen for hjerte- og karsykdom. Det er derfor stor helsegevinst i å unngå eller slutte helt med...

Påskegodt ved høyt kolesterol

Påsken betyr for mange tid til kos og det tradisjonsrike påskeegget. Her finner du tips til søtsaker og kosemat med mindre mettet fett.

Nytt informasjonsmateriell: Vegetarisk og vegansk kosthold

Vegetarisk og vegansk kosthold har fått økt interesse den siste tiden. Derfor har vi oppdatert vårt undervisningsmateriell for helsepersonell og laget en kortliste for pasienter om vegetarisk og vegansk kosthold ved høyt kolesterol eller høye...

Påvirker amming kolesterolet? Forskningsprosjekt om svangerskap, amming og FH

Vi inviterer kvinner med familiær hyperkolesterolemi (FH) som er gravid nå eller planlegger graviditet det neste året til forskningsprosjektet FH-FEMINA. Målet med Feminastudien er å undersøke hvordan amming påvirker kolesterolet og andre...

Godt nytt år for FH pasienter: Flere får PCSK9-hemmere

Fra 1. januar 2023 får flere personer tilbud om blå resept for de effektive kolesterolsenkende medisinene, PCSK9-hemmere (1). Dette er gode nyheter for personer som har FH og ikke får senket kolesterolet sitt tilstrekkelig. I denne saken kan du lese om de...

Hjertevennlige tips til julemat

Julen er ofte en tid med mye kos og mange tradisjoner rundt mat og måltider. Med noen enkle grep kan også julematen bli mer hjertevennlig.

Den internasjonale FH-dagen – har du målt kolesterolet ditt?

Har du målt kolesterolet ditt? 24. september er den internasjonale dagen for familiær hyperkolesterolemi (FH). I Norge kan inntil 16 000 personer ha FH og økt risiko for hjertesykdom uten å vite om det. Hjelp oss å finne alle med FH!

Vær oppmerksom på arvelig høyt kolesterol!

Har du høyt kolesterol? Skyldes det livsstil eller arv? Hva er egentlig arvelig høyt kolesterol? 24. september er den internasjonale dagen for familiær hyperkolesterolemi (FH), eller arvelig høyt kolesterol som det også kalles. I Norge kan inntil 15 000 ha...

Personer med FH har ikke økt risiko for demens

Hvorvidt høyt kolesterol gir økt risiko for demens er ikke helt avklart. I en ny studie undersøkte forskere om FH og statinbruk var forbundet med demens (1). Demens er en av hovedgrunnene til funksjonsnedsettelse i verden. Alzheimers sykdom er den...

Grillmat ved høyt kolesterol

Sommer er ofte en tid med grilling og feriemat. Med noen enkle grep kan også grillmaten bli mer hjertevennlig.

Nytt FH-magasin fra FH Norge

FH Norge er pasientorganisasjonen for deg som har FH. De gir ut magasiner og arrangerer medlemsdag for deg som er medlem.

Sunn livsstil senker risikoen for hjertesykdom

Kost- og livsstilsråd er en viktig del av behandlingen for FH. Vi har tidligere skrevet om hvordan personer med FH har lavere risiko for kreftformer som er forbundet med usunn livsstil og røyking. Nylig ble det publisert en artikkel som viste at sunn...

Delta i spørreundersøkelse for kvinner med FH i Europa

NKT for FH gjennomfører i samarbeid med den europeiske pasientforeningen en spørreundersøkelse for kvinner med FH i hele Europa. Målet er å øke kunnskapen om FH, svangerskap og kvinnehelse, og vårt mål er at 1000 kvinner fra hele Europa deltar. Se link til...

Fysisk aktivitet for hjertehelsen

Vi vet at fysisk aktivitet har mange gode effekter på helsen, blant annet ved å senke risikoen for hjertesykdom. Men hvor mye aktivitet er anbefalt, og hva kan man gjøre?

Påskegodt ved høyt kolesterol

Påsken betyr for mange tid til kos og det tradisjonsrike påskeegget. Her finner du tips til søtsaker og kosemat med mindre mettet fett.

Forskningsnyheter: Statiner gir sjelden bivirkninger

Statiner er trygge, effektive medisiner å bruke for å senke kolesterolet og dermed risikoen for hjerte- og karsykdom. I Norge har mer enn en av ti personer fått resept på statiner, men en av tre slutter å bruke dem. To nye artikler omtaler mulige grunner...

Norge bør innføre kolesterolmåling hos barn!

I dag måler mange nordmenn kanskje ikke kolesterolet sitt før i 40-50 års alderen. Måler vi kolesterolet allerede hos barn, kan de som har noe høyere nivå få muligheten til å gjøre livsstilsendringer for å senke kolesterolet sitt. En liten...

Nytt fra forskning: Behandling og livskvalitet hos pasienter med homozygot FH

Homozygot FH er en sjelden tilstand og rammer 1 av 300 000 på verdensbasis. Det gir svært høye nivåer av LDL-kolesterol og svært høy risiko for tidlig hjerte- og karsykdom. Siden vanlig kolesterolsenkende behandling (statiner og ezetimibe) ikke...

Julemat ved høyt kolesterol

Julen er ofte en tid med mange tradisjoner rundt mat og måltider. Med noen enkle grep kan også julematen bli mer hjertevennlig.

Nytt informasjonshefte: Svangerskap og amming når du har FH

NKT for FH har laget et nytt informasjonshefte «Svangerskap og amming når du har familiær hyperkolesterolemi – Tips og råd». Her får du informasjon om blant annet svangerskap, amming, kolesterolsenkende medisiner og kosthold når du har FH.

Nytt fra forskning: betydningen av kolesterolnivå gjennom livet

Familiær hyperkolesterolemi gir forhøyet kolesterol fra de første leveår. Derfor er det viktig å oppdage og behandle FH fra ung alder. En ny studie viste betydningen av å opprettholde et optimalt kolesterolnivå fra ung alder og gjennom hele livet, for å...

Ny informasjonsbrosjyre: Hvordan leve med FH?

NKT for FH og FH Norge har laget en ny brosjyre «Hvordan leve med FH?». Her får du som er forelder informasjon om det å barn med FH og enkle tips til hverdagen både på skolen og i hjemmet.

Ny behandlingsveileder for helsepersonell

NKT for FH og Lipidklinikken ved OUS har laget en ny kortversjon av behandlingsveileder ved FH for helsepersonell. Denne er en kortversjon av «Veileder for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i primærhelsetjenesten».

Nytt fra forskning: Kaskadescreening identifiserer familiemedlemmer med FH

Barn av personer med FH har 50 % sjanse for å arve FH. Kaskadescreening for FH innebærer at førstegradsslektninger til personer som får påvist FH, også oppfordres til å ta gentest for FH. Dette er viktig for å finne alle med FH og som har økt...

Markering av FH dagen i 3 norske byer

Den internasjonale FH dagen har som mål å øke bevisstheten om FH blant helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten. Dette vil kunne bidra til at personer som er uvitende om sin diagnose kan bli diagnostisert og starte behandling for å forebygge...

Nytt fra forskning: 30 % av barn og unge med FH brukte ikke medisinene regelmessig

En ny studie gjennomført ved Lipidklinikken i Oslo viste at 30 % av barn og unge voksne med FH hadde dårlig etterlevelse når det gjaldt bruk av kolesterolsenkende medisiner, med mangel på motivasjon som vanligste årsak.

Påskegodt ved høyt kolesterol

Påsken betyr for mange tid til kos og det tradisjonsrike påskeegget. Her finner du tips til søtsaker og kosemat med mindre mettet fett.

Nytt fra forskning: Gentest er viktig for å oppdage FH

I Norge har 8811 personer blitt diagnostisert med FH ved gentesting i perioden 1993-2020. Gentesting er viktig for å kunne starte behandling tidlig og oppdage familiemedlemmer som også har FH.

Nytt fra forskning: kostholdsanbefalinger bør være matvarebaserte

En ny studie viser at barn med FH i Norge og Spania hadde litt ulikt kosthold, men at kolesterolnivået likevel var ganske likt. Studien støtter at kostholdsanbefalinger bør være matvarebaserte og basert på lokale...

Informasjonsvideo om FH for barn og ungdom

NKT for FH og Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus har laget en informasjonsvideo om FH for barn og ungdom.

Nytt FH-magasin fra FH Norge

FH Norge er pasientorganisasjonen for deg som har FH. De gir ut magasiner og arrangerer medlemsdag for deg som er medlem.

Den internasjonale FH dagen - Vær oppmerksom på FH!

Har du høyt kolesterol? Skyldes det livsstil eller arv? Hva er egentlig arvelig høyt kolesterol? 24. september er den internasjonale dagen for familiær hyperkolesterolemi (FH) eller arvelig høyt kolesterol som det også kalles. I Norge kan inntil 15 000 ha...

Den internasjonale FH dagen - Vær oppmerksom på FH!

24. september er den internasjonale FH dagen. Dette er en årlig kampanje som skal øke bevisstheten om tilstanden arvelig høyt kolesterol, altså familiær hyperkolesterolemi (FH) - gjennom FH-relaterte aktiviteter...

Over 9000 nordmenn diagnostisert med FH

Siden mai 2016 har 2200 nordmenn fått diagnosen FH genetisk bekreftet, og totalantallet har dermed rundet 9000 personer.

Forekomsten av FH er mer vanlig enn tidligere antatt

To nye studier viser at en av ca. 310 personer har FH på verdensbasis. Forekomsten av FH er altså mer vanlig enn antatt da forekomsten tidligere ble estimert til en av 500 personer.

Nytt FH-magasin fra FH Norge

FH Norge er pasientorganisasjonen for deg som har FH. De gir ut magasiner og arrangerer medlemsdag for deg som er medlem.

Kokosfett øker LDL-kolesterolet

En ny studie viser at kokosfett øker LDL-kolesterolet. Studien konkluderer med at kokosfett ikke skal betraktes som en sunn olje for å redusere hjerte- og karsykdomsrisiko, men at man bør begrense inntaket av...

Covid-19 og FH

Vi vil informere om at personer med FH uten andre underliggende risikofaktorer eller sykdommer ikke er i risikogruppen for å utvikle alvorlig forløp av covid-19.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på myndighetenes...

FH dagen markert i 5 norske byer

I samarbeid med helseregionene markerte vi den internasjonale FH dagen i 5 norske byer; Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Oslo.

Den internasjonale FH-dagen

Vi markerer den internasjonale FH dagen i fem norske byer den 24 september!

Nasjonalt lipidmøte

I juni arrangerte vi Nasjonalt Lipidmøte som samlet FH- og lipidinteresserte fagpersoner i Norge. Vi takker for et fruktbart møte med godt oppmøte, interessante foredrag og nyttige diskusjoner.

Nytt undervisningsmateriell

Vi har nå utarbeidet nytt undervisningsmateriell for helsepersonell rettet mot pasienter med høye blodlipider.

Over 8 000 nordmenn diagnostisert med FH

Siden mai 2016 har 1 200 nordmenn fått FH genetisk bekreftet, og totalantallet har dermed rundet 8 000.

2018 FH Global Summit

FH foundation USA markerer 20-års jubileumet for WHO sin FH-rapport

FH dagen 2018

Den årlige FH-dagen markeres

Omtale av FH i KK

"I mange år gikk Kate og ventet på et hjerteinfarkt".

Kate Mysen forteller sin historie om det å leve med FH på www.kk.no.

Ny “Finn Alle!” kampanje

Kampanjen, rettet mot allmennleger, skal være en hjelp til å gi en riktig og persontilpasset risikovurdering for personer som kan ha familiær hyperkolesterolemi (FH).

Oppfølging og behandling av barn med FH

Cand. Med. Gisle Langslet forsvarer sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.).
Treatment and long term follow-up of children and young adults with familial hypercholesterolemia.

FH Norges årlige medlemsdag

Alle medlemmer og støttemedlemmer er velkommen. 11:00 - 14:30 Thon Hotel Opera, Oslo

Forsikringsselskaper ber ulovlig om FH-opplysninger

NKT for FH har fått rapportert inn flere tilfeller hvor forsikringsselskaper ulovlig ber om genetisk informasjon.
Målgruppe: Alle

Leveranseutfordringer for Atozet

Det er utfordringer med leveransen av legemiddelet Atozet. En erstatning er på plass midt i februar.

Barn med høyt kolesterol når ikke behandlingsmålet

Ny studie fant at bare litt over halvparten av barn med FH brukte kolesterolsenkende medisiner. Målgruppe: Alle.

SiD-innlegg om FH i Aftenposten

Jente (16) skriver om FH i Aftenposten sin Si:D - spalte

Behandling og utredning av barn - oppdatert

Anbefalingene om utredning og behandling av lipidforstyrrelser hos barn og ungdom er nå oppdatert.
Målgruppe: Alle

Høyt kolesterol hos mor hang sammen med barnets kolesterol

Jacob Juel Christensen disputerer 21. august med sin avhandling om hva kolesterolnivå i begynnelsen av livet betyr.

Flere får PCSK9-hemmere

Forhandlingene om de nye kolesterolsenkende legemidlene er i boks, og nå kan flere pasienter få tilgang til medisinene.

Mettet fett øker LDL-kolesterolet

Forskningen viser at inntaket av mettet fett i befolkningen bør reduseres til fordel for umettet fett.

Ingen tvil: LDL-kolesterol forårsaker åreforkalkning

Data fra mer enn 200 ulike studier viser en konsekvent sammenheng mellom mengden LDL-kolesterol over tid og utviklingen av åreforkalkning.

FH-kasusistikk i Tidsskriftet

Les kasusistikken "En veltrent kvinne i 30-årene med anstrengelsesdyspné" i Tidsskriftet - Den norske legeforening
Målgruppe: Helsepersonell

18 barn i aktivitetsprosjekt anbefales testing for FH

Aktivitets- og testprogrammet HOPP har avdekket et høyt kolesterolnivå hos 80 barn.
Målgruppe: Alle

Ny kolesterolbok for barn og ungdom!

Hefte med kostholdsråd formulert for unge. Målgruppe: Alle

Kraftig økning i nyoppdaget FH

Dobling i antall positive gentester sammenlignet med 2014 Målgruppe: Alle

FH-dagen 2016 markert i hele landet

Den internasjonale FH-dagen 2016 Målgruppe: Alle

«Global call to arms on FH» - i Best Practice

Les vår artikkel om global FH-oppmerksomhet fra juniutgaven av Best practice. Målgruppe: Helsepersonell

Inflammasjon og resterende hjerterisiko ved FH

Kan økt inflammasjon forklare resterende hjerterisiko etter kolesterolsenkende behandling hos personer med FH? Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Nye hefter med pasientinformasjon

To oppdaterte og hendige hefter med informasjon om FH er nå tilgjengelig. Målgruppe: Alle

Endring i vilkår for refusjon av PCSK9-hemmere

HELFO strammer inn ordning for nye kolesterolmedisiner. Målgruppe: Alle Oppdatert: 29.09.2016

Nytt hefte med kostholdsråd

Et hefte for de med høyt kolesterol eller høye triglyserider. Målgruppe: Alle

Årsrapport 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi har nå publisert sin årsrapport for 2015. Målgruppe: Alle

Åreforkalkning hos barn og ungdom

Allerede før 10 års alder ser man fortykkelse av halspulsåren og økt inflammatorisk aktivitet hos barn med FH. Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Kronikk - ønsker screening for FH

I dag gentestes barn ved fødselen for 23 arvelige sykdommer. Barn med arvelig høyt kolesterol bør få den samme muligheten. Målgruppe: Alle

93 % av FH-pasienter hjertesyke da de døde

Ny norsk studie om hjertesykdom blant norske FH-pasienter Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Referansegruppemøte II 2015

Den 9. desember 2015 avholdes NKT for FH sitt andre referansegruppemøte for 2015.

En blodprøve kan forlenge livet ditt med 20 år

Les intervjuet med seksjonsleder og lege Martin Prøven Bogsrud i bilaget LHL og Mediaplanet har laget til Dagbladet

FH-eksperters handlingsrop til Europa/EU

Den 20. oktober ble en "call to action" for FH lansert i Europaparlamentet.

FH-dagen 2015

Torsdag 24. september var den internasjonale FH-dagen i 2015. Målet med markeringen var å øke bevisstheten og kunnskapen om familiær hyperkolesterolemi (FH).

forskning.no - Arvelig høyt kolesterol forblir uoppdaget

Trening og riktig kosthold er ikke nok for å behandle tilstanden.

Avisa Nordland - om FH

Overlege Anders Hovland er opptatt av arvelig høyt kolesterol, og har interessert seg for akkurat denne pasientgruppen i 18 år.

Dagbladet - om Mona Lisa og FH

Omtale av Leiv Ose sin artikkel i Current Cardiology Reviews

NRK - 25 000 nordmenn har FH

NRK nettavis juni 2015

NRK Østlandssendingen - FH-dagen 2015

Hør intervju med leder av NKT for FH

FH-dagen 24. september

Torsdag 24. september er den internasjonale FH-dagen.

Ny nettside for arvelige dyslipidemier

Hei, og velkommen til vår nye nettside!

Flere enn antatt med arvelige dyslipidemier

Norsk tidsskrift for ernæring nr. 2 2015

Økt dødelighet med FH

Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135:1024 – 5

‘La meg kalle det tikkende bomber i blodet’

Dagsavisens nye meninger juni 2015

NRK - 19.000 er ikke klar over egen FH-sykdom

Overlege mener helsevesenet ikke er flinke nok til å oppdage kolesterolsykdommen

Odyssey FH I og II

Ny medikamentstudie med deltakere fra Lipidklinikken OUS.