Torsdag 24. september var den internasjonale FH-dagen i 2015. Målet med markeringen var å øke bevisstheten og kunnskapen om familiær hyperkolesterolemi (FH).

Stort oppmøte på FH-dagen
Stort oppmøte på FH-dagen
I år var første gang FH-dagen ble markert i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) organiserte stand og forelesninger på Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus og St Olavs Hospital, samt stand i Bodø. Medisinstudenter, som har en  fremtidig nøkkelrolle til å diagnostisere og behandle personer med FH, var hovedmålgruppen for markeringen i år.

På stand ble det tatt kolesterolmålinger og gitt informasjon om FH. I de ulike helseregionene, ble det til sammen tatt kolesterolmålinger av rundt 500 personer. Noen fikk avdekket kolesterolnivåer som gav grunnlag for genetisk testing. Interessen for å sjekke kolesterolet var stor i alle helseregionene.

I forbindelse med FH-dagen ble det også holdt foredrag om tilstanden. Foredragsholdere var Martin Bogsrud, Elisabeth Vesterbekkmo, Christ Berge og Anders Hovland. FH fikk god oppmerksomhet i media i perioden rundt markeringen, deriblant på God Morgen Norge, i VG, Dagbladet, Avisa Nordland og på forskning.no. Erfaringen fra FH-dagen tydeliggjorde behovet for å spre kunnskap om tilstanden både blant allmennheten og blant helsepersonell.

Takk til alle involverte i organiseringen av FH-dagen!