Vi markerer den internasjonale FH dagen i fem norske byer den 24 september!

24.september markerer vi den internasjonale FH dagen på sykehus i 5 norske byer!

FH-dagen er en årlig kampanje som skal øke bevisstheten om tilstanden arvelig høyt kolesterol, altså familiær hyperkolesterolemi (FH) - gjennom FH-relaterte aktiviteter over hele verden. Ved å oppdage flere tilfeller av FH tidlig, vil man redusere risikoen for hjerte- og karsykdom betydelig. 

Vi holder stand med kolesterolmåling på forbipasserende og spredning av informasjon om FH.

Velkommen til gratis kolesterolmåling. Bilde: sergojpg/Adobestock
Velkommen til gratis kolesterolmåling. Bilde: sergojpg/Adobestock
Møt opp for informasjon om familiær hyperkolesterolemi. Bilde: New Africa/Adobestock
Møt opp for informasjon om familiær hyperkolesterolemi. Bilde: New Africa/Adobestock

Hva er FH? Personer med FH har arvet høyt kolesterol - da er kolesterolet høyt fra første leveår og risikoen for hjertesykdom er høyere enn hos andre som har fått høyt kolesterol først i voksen alder.

Hvor mange har FH? Hittil har bare 8 610 fått bekreftet at de har FH med gentest, men det er fortsatt inntil 17 000 i Norge som ikke kjenner til at de har FH. Det er synd fordi den økte risikoen enkelt kan reduseres med forebyggende behandling.

Hvordan vite om man har FH? Med nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom kan fastlegen din hjelpe deg med å finne ut om ditt kolesterol er farlig. Les mer om hva FH er og hvem som bør teste seg på www.kolesterolbehandling.no

Du møter oss på:

  • Haukeland Universitetssjukehus, Bergen – Foajé utenfor Deli de Luca
  • St Olavs Hospital, Trondheim – Kunnskapssenteret
  • Nordlandssykehuset, Bodø – Inngangspartiet
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø – foran apotek og Pingvinhotellet
  • Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo – Glassgata utenfor kantina

Velkommen til kolesterolmåling og stand på FH dagen!