Nye preparater som reduserer LDL med inntil 60 %, PCSK9-hemmere, injiseres en gang annenhver uke eller en gang per måned.
Nye preparater som reduserer LDL med inntil 60 %, PCSK9-hemmere, injiseres en gang annenhver uke eller en gang per måned.
Forhandlingene om de nye kolesterolsenkende legemidlene er i boks, og nå kan flere pasienter få tilgang til medisinene.

Gjelder fra 1.mai
De nye retningslinjene fra Helsedirektoratet for bruk av PCSK9-hemmere vil gjelde fra 1. mai. Det vil fremdeles kun være mulig å få refusjon individuelt etter søknad fra spesialister.

Færre restriksjoner
Nå blir det færre restriksjoner, slik at noen flere pasienter vil kunne få denne kolesterolbehandlingen. Dette skjer etter at Statens legemiddelverk har forhandlet med de to selskapene som markedsfører medisinene.

Disse pasientene kan nå få de nye medisinene
Følgende pasienter kan få stønad etter individuell søknad til produktet som tilleggsbehandling til høyeste tolererbare statindose (atorvastatin, rosuvastatin) og/eller ezetimib i henhold til blåreseptforskriften § 3  (klikk på overskriftene under for å utvide):