Det er stor helsegevinst i å slutte helt med å røyke. Bilde: Adobestock
Det er stor helsegevinst i å slutte helt med å røyke. Bilde: Adobestock
Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Selv det å røyke lite, festrøyke eller bli utsatt for passiv røyking øker også risikoen for hjerte- og karsykdom. Det er derfor stor helsegevinst i å unngå eller slutte helt med røyking. I tillegg til røyking finnes det andre former for tobakksbruk og inhalering, slik som bruk av snus, e-sigaretter og vannpipe. Men er slik tobakksbruk forbundet med helserisiko? I denne artikkelen forteller vi deg hvorfor det er en stor helsegevinst i å slutte med tobakksbruk og hvordan du kan få råd for å lykkes med røyke- og tobakksslutt.

Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdom. For personer som røyker og har familiær hyperkolesterolemi (FH) eller andre tilstander som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, er det derfor ekstra viktig å slutte å røyke. Selv det å røyke lite, slik som festrøyking eller passiv røyking, øker også risikoen. En samlestudie viste at å røyke én sigarett om dagen økte risikoen betydelig (1). Det er derfor stor helsegevinst i å slutte helt med røyking.

All bruk av tobakk øker risikoen for hjerte- og karsykdom

All bruk av tobakk eller nikotinholdige produkter inkludert passiv røyking gir en økt helserisiko for brukere eller de som blir utsatt for det (2). De ulike nikotinholdige produktene kan plasseres på en skala etter hvor stor grad av helserisiko de gir. Nederst på skalaen ligger nikotinprodukter slik som plaster, tyggegummi, nesesprayer og inhalatorer som gir minst risiko. E-sigaretter gir nest minst risiko. Snusing og tyggetobakk gir nest mest risiko, mens sigaretter, sigarer, sigarillos, piper og vannpiper gir aller mest helserisiko.

Røyking er den aller mest brukte formen for tobakk og er derfor mest studert med tanke på risiko for hjerte- og karsykdom. Allikevel ser vi at bruken av snus, e-sigaretter og vannpipe har økt, spesielt hos yngre mennesker (3), og helserisikoen knyttet til slik tobakksbruk er kanskje undervurdert med tanke på helserisiko.

Hvorfor er det så viktig å slutte å røyke?

Tobakksbruk øker risikoen for mange typer sykdommer, deriblant hjerte- og karsykdom. Det er mange grunner til at tobakksbruk øker sykdomsrisikoen. Blant annet har studier vist at nikotin gjør at blodårene trekker seg mer sammen, blodtrykket øker og hjertet må jobbe mer og krever mer oksygen. Røyk kan gi åreforkalkning, som igjen kan gi hjertesykdom slik som hjerteinfarkt eller hjerneslag (4).

Slutter man å røyke senker man risikoen for dødelighet av alle slag og helsefordelene ser man selv hos røykere som slutter etter at de er 70 år, eller etter at de har fått sykdom på grunn av tobakksbruk (2). Den største fordelen ser man for røykere som slutter å røyke før de er 40 år, de senker sin risiko for å dø av tobakksrelaterte sykdommer med 90 %. Det å kutte ned på røyking uten å slutte helt har ikke like gode helseeffekter og selv det å røyke en sigarett hver dag gir en høyere risiko for hjerte- og karsykdom enn om man ikke røyker (2).

28 røykfrie dager gir fem ganger større sjanse for å slutte for godt

Det er flere helsefordeler med å slutte å røyke. Allerede etter noen timer og dager bedres blodsirkulasjonen og lungekapasiteten. Etter 24 timer synker allerede risikoen for hjerteinfarkt. Se mer om hva som skjer i kroppen i de første timene og dagene når du slutter å røyke her: http://www.roykesluttgevinster.no/. Husk at 28 røykfrie dager gir fem ganger større sjanse for å slutte for godt!

Snakk med fastlegen om røykeslutt

Mange lykkes bedre med røykeslutt ved å få hjelp av fastlegen eller annen regelmessig oppfølgning. I noen kommuner tilbyr Frisklivssentraler hjelp med røykeslutt, med individuell veiledning og kurs i grupper. For noen hjelper det også å bruke legemidler som lindrer abstinensplager ved røykeslutt. Snakk med fastlegen din om dette.

Tips til røykeslutt

 • Snakk med fastlegen din om røykeslutt
 • Bestem om du skal slutte med en gang eller planlegge en sluttdato 2-4 uker fram i tid
 • Skriv ned alle grunner til hvorfor du vil slutte å røyke – det gir god motivasjon
 • Planlegg hva du skal gjøre når du får røyksug, for eksempel drikke et glass vann, ringe en venn eller gå en tur
 • Husk at et røyksug kun varer i noen minutter
 • Noen opplever å gå opp i vekt ved røykeslutt. Vær bevisst på hva du erstatter røyken med hvis du ønsker å unngå vektoppgang
 • Bruk «Slutta»-appen for å motta daglige motivasjonsmeldinger og tips underveis

Se flere tips til røykeslutt på helsenorge her. Tips til røykeslutt - Helsenorge

Referanser

 1. Hackshaw A, Morris J K, Boniface S, Tang J, Milenković D. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports BMJ 2018; 360 :j5855 https://doi.org/10.1136/bmj.j5855
 2. Kalkhoran S et al. Prevention and treatment of tobacco use. JACC. 2018;72:1030–45 https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.06.036
 3. Münzel T et al. Effects of tobacco cigarettes, e-cigarettes, and waterpipe smoking on endothelial function and clinical outcomes. Eur Heart J. 2020 Nov 1;41(41):4057-4070. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa460.
 4. Rigotti NA and Clair C. Managing tobacco use: the neglected cardiovascular disease risk factor, European Heart Journal, Volume 34, Issue 42, 7 November 2013, Pages 3259–3267, https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht352