Den 25. september markerte NKT for FH den internasjonale dagen for familiær hyperkolesterolemi (forkortet til FH, som betyr arvelig høyt kolesterol). Markeringen har som mål å øke bevisstheten om FH blant helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten. 

Full aktivitet med kolesterolmåling under markering av FH-dagen i Oslo.
Full aktivitet med kolesterolmåling under markering av FH-dagen i Oslo.

Kolesterolmåling i fire norske byer
I samarbeid med sykehuspersonell i helseregionene arrangerte representanter fra NKT for FH og referansegruppemedlemme fra de ulike helseregioner, informasjonsstand med kolesterolmåling for forbipasserende på Rikshospitalet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, St Olavs Hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset i Bodø.

Fra vi åpnet informasjonsstandene kl. 10 var det kø av mennesker som ønsket å måle kolesterolet sitt. Det var både sykehusansatte, pasienter, pårørende, studenter og andre som ville vite hva totalkolesterolet deres var. Totalt var det 500 personer innom våre stands for å måle kolesterolet sitt. De hadde en gjennomsnittsalder på 44 år, hvor den yngste var 15 og den eldste var 91. 

Trondheim målte det laveste gjennomsnittlige totalkolesterolet med 4,9 mmol/L av byene.
Trondheim målte det laveste gjennomsnittlige totalkolesterolet med 4,9 mmol/L av byene.

Trondheim hadde lavest totalkolesterol
På landsbasis var det gjennomsnittlige totalkolesterolet 5,2 mmol/L blant alle de 500 personene som målte kolesterolet sitt den dagen. Blant målingene i de ulike byene var det Trondheim som målte det laveste gjennomsnittlige totalkolesterolet med 4,9 mmol/L, mens Bodø målte det høyeste gjennomsnittlige totalkolesterolet med 5,5 mmol/L. Generelt bør totalkolesterolet være under 5 mmol/L og mange hadde dermed normale kolesterolverdier. For personer som har påvist forhøyet kolesterol eller bruker kolesterolsenkende medisiner bør ofte kolesterolet være lavere.

Kvinner hadde høyest total kolesterol
Av de 500 personene som målte kolesterolet sitt var 366 kvinner og 134 menn. Kvinnene hadde noe høyere gjennomsnittlig totalkolesterol på 5,1 mmol/L sammenlignet med menn som hadde 4,9 mmol/L. Det kan det være mange grunner til.

Under årets markering av FH-dagen var fokuset nettopp på kvinner, kolesterol og hjertesykdom som vi delte en nyhetssak om både på våre egne og Oslo Universitetssykehus sine nettsider. En helt fersk studie viser nemlig at det er på tide å rette fokuset mot kvinner og hjerte- og karsykdom, siden det er mange ulike kjønnsrelaterte grunner som gjør at kvinner i flere perioder av livet har høyere kolesterol enn menn. Samlet sett kan høyere kolesterol i perioder av livet gi en økt risiko for hjertesykdom, og man ser nå at dødelighet av hjertesykdom øker mest blant kvinner i alderen 45-64 år.

Familiær hyperkolesterolemi – en arvelig tilstand som gir høyt kolesterol
Familiær hyperkolesterolemi skyldes en genfeil og gir høyt kolesterol fra man blir født. Dette gir høyere risiko for hjertesykdom senere i livet, men med tidlig diagnose og behandling gjerne fra 8-10 års alder reduserer man risikoen for hjertesykdom betydelig.

Vi har hittil diagnostisert ca. 10 300 personer med FH i Norge, men fortsatt tror vi at inntil 10 000 kan ha FH uten å vite det.

Hjelp oss å finne alle! 

Både helsepersonell, pasienter og andre forbipasserende ville måle kolesterolet sitt i Bodø.
Både helsepersonell, pasienter og andre forbipasserende ville måle kolesterolet sitt i Bodø.

Mange målte også kolesterolet sitt i Bergen.
Mange målte også kolesterolet sitt i Bergen.