Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock
Familiær hyperkolesterolemi gir forhøyet kolesterol fra de første leveår. Derfor er det viktig å oppdage og behandle FH fra ung alder. En ny studie viste betydningen av å opprettholde et optimalt kolesterolnivå fra ung alder og gjennom hele livet, for å redusere risikoen for hjertesykdom.

I en ny studie har forskere undersøkt betydning av kolesterolverdier gjennom livet på risikoen for hjertesykdom (1). Studien undersøkte data fra over 18 000 personer som hadde målt sitt LDL-kolesterol to eller flere ganger i løpet av livet, når de var mellom 18 og 60 år. Deltakerne var kvinner og menn inkludert i fire store kohortstudier i USA.

Kolesterolnivået gjennom livet påvirker risiko

Forskerne beregnet et gjennomsnittlig kolesterolnivå gjennom livet, «time-weighted average (TWA)» basert på LDL-kolesterolmålingene og antall år mellom målingene. Resultatene viste at de som hadde høyest gjennomsnittlig kolesterolnivå per år (TWA), eller høyere kolesterol-eksponering, fra ung alder hadde høyest risiko for hjertesykdom. Dette viser betydningen av å senke kolesterolet fra ung alder for å forebygge hjertesykdom senere i livet.

Kolesterolet bør holdes optimalt fra ung alder

Denne studien har beskrevet hvordan kolesterolnivået gjennom livet påvirker risikoen for hjertesykdom. Kolesterolverdier fra tidligere i livet bør derfor tas hensyn til i behandlingen. Studien viser at å opprettholde et optimalt kolesterolnivå fra ung alder kan redusere risikoen for hjertesykdom senere i livet.

Å oppdage FH i ung alder er viktig

Ved familiær hyperkolesterolemi (FH) er kolesterolnivået i blodet forhøyet fra første leveår. En enkelt blodprøve i 40-årene sier ikke noe om kolesterolnivåer tidligere i livet. Derfor er man opptatt av å oppdage FH og starte kolesterolsenkende behandling i ung alder. Da kan kolesterolnivået holdes lavere gjennom livet og den totale kolesterol-eksponeringen reduseres. Dette omtales også som kolesterolbelastning. Å minimere den totale kolesterolbelastningen gjennom livet er viktig for å forebygge hjertesykdom.

Referanse

(1) Zhang Y, Pletcher MJ, Vittinghoff E, et al. Association Between Cumulative Low-Density Lipoprotein Cholesterol Exposure During Young Adulthood and Middle Age and Risk of Cardiovascular Events. JAMA Cardiol. Published online September 22, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.3508