Vi har nå utarbeidet nytt undervisningsmateriell for helsepersonell rettet mot pasienter med høye blodlipider.

Undervisningsmateriellet inneholder blant annet bakgrunnsinformasjon om blodlipider og FH, bilder av sunne matvarevalg og gode, hjertevennlige oppskrifter.

NKT for FH

Du kan laste ned undervisningsmaterialet i PDF-format for utskrift og lesing på maskin ved å klikke på bildet.

Undervisningsmaterialet er utarbeidet av Linn KL Øyri, Kirsten B Holven, Ingunn Narverud, Martin Prøven Bogsrud, Lili Leko Dizdarevic, Asta Ellingvåg og Ellen C Strøm