NKT for FH og FH Norge har laget en ny brosjyre «Hvordan leve med FH?». Her får du som er forelder informasjon om det å barn med FH og enkle tips til hverdagen både på skolen og i hjemmet.

NKT for FH
Den nye brosjyren er laget av NKT for FH og FH Norge, som er pasientorganisasjonen for personer med familiær hyperkolesterolemi.

Brosjyren er en revidering av det tidligere heftet «For deg som har barn med FH». Den nye brosjyren inneholder informasjon om FH hos barn og unge, diagnose, behandling og oppfølging, kosthold, dialog og samarbeid med barnehage og skole, forsikringer, samt tips til matpakka og hvordan snakke med familien om FH.

Brosjyren kan lastes ned som PDF ved å klikke på bildet, eller bestilles som en trykket utgave i kontaktskjemaet nederst på denne siden, hvor det også finnes annet informasjonsmateriell om FH.