NYHETER

 

Dagbladet - om Mona Lisa og FH

Faksimile Dagbladet 27.09.2015
Faksimile Dagbladet 27.09.2015
Omtale av Leiv Ose sin artikkel i Current Cardiology Reviews - Det er flere som har undersøkt bildet av Mona Lisa, som er enig med meg i at hun hadde klare tegn på FH. Det har ikke kommet noe nytt siden 2008 som har kunnet motbevise min teori, sier legen Leiv Ose.
Leiv Ose er fagmedlem i referansegruppen til NKT for FH