"I mange år gikk Kate og ventet på et hjerteinfarkt".

Kate Mysen forteller sin historie om det å leve med FH på www.kk.no. 

Kate Mysen forteller om det å leve med FH
Kate Mysen forteller om det å leve med FH
Leder for NKT for FH, Martin Prøven Bogsrud, gir bakgrunnsinformasjon om tilstanden.

NB!
I artikkelen fremstilles Familiær Hyperkolesterolemi som en sykdom i seg selv. Det er mer korrekt å kalle FH en tilstand som kan gi høyere risiko for hjerte- og karsykdom gjennom et forhøyet kolesterol, de aller fleste med FH er helt friske og behandlingen gjøres altså nettopp for å forebygge hjerte- og karsykdom.

Les Kate sin historie på www.KK.no