Den internasjonale FH-dagen 2016 Målgruppe: Alle

Kolesteroltesting ved bioingeniør Frazia Hussain fra kompetansetjenesten
Kolesteroltesting ved bioingeniør Frazia Hussain fra kompetansetjenesten

FH-dagen er en årlig kampanje som skal øke bevisstheten om tilstanden arvelig høyt kolesterol, altså familiær hyperkolesterolemi (FH) - gjennom FH-relaterte aktiviteter over hele verden. Ved å oppdage flere tilfeller av FH tidlig, vil man redusere risikoen for hjerte- og karsykdom betydelig. 

Aktiviteter

Siden 24. september 2016 er en lørdag, ble en rekke aktiviteter gjennomført fredag 23. september. Det ble foretatt hurtigmåling av kolesterol og holdt foredrag ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Haukeland i Bergen, St. Olavs hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset Bodø. Interessen var stor med mange besøkende og mellom 500 og 600 fikk målt sitt kolesterol. Aktiviteten ble dekket i et innslag på Dagsrevyen, NRK lørdag 24. september (se innslaget her).

Foredrag om FH i Oslo
Foredrag om FH i Oslo
FH-dagen 2016
FH-dagen 2016
På god vei, men fortsatt et stykke igjen

Antallet diagnostiserte pasienter har økt dramatisk sammenliknet med tidligere år, og totaltallet med genverifisert FH er nå over 7.000. Selv om man nå ser en kraftig økning i ny-diagnostiserte, er det fortsatt inntil 18.000 nordmenn som enda ikke er klar over at de har FH.

NKT for FH 

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) ble opprettet for 2 år siden og arbeider for økt oppmerksomhet og kunnskap om tilstanden blant annet gjennom:

  • vår nettside
  • møter
  • foredrag
  • artikler
  • nytt informasjonsmateriell
  • målrettet «Hjelp oss å finne alle!»-kampanje for fastleger.

Vi fortsetter med full styrke, og oppfordrer alle der ute til å: Hjelpe oss å finne alle!

Hva er FH?

Hvem har rett?
Hvem har rett?
  • Familiær hyperkolesterolemi (FH) skyldes en arvelig genfeil som gir høye kolesterolverdier fra første leveår, selv om du lever sunt. 
  • Inntil 25 000 nordmenn har FH, men av disse har to av tre ikke fått fastsatt sin diagnose.
  • Ubehandlet kan det høye kolesterolnivået hos personer med FH føre til hjerte- og karsykdom 15-21 år tidligere enn hos personer uten FH, snittalder for debut av hjerte- og karsykdom er 44 år.
  • Med kolesterolsenkende behandling behøver det ikke være noen økt risiko å ha FH. Det å få kjennskap til sin diagnose slik at man kan motta god og riktig behandling er derfor viktig. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdatert informasjon om FH til din e-post.