HELSEPERSONELL

Informasjonsmateriell

Lisensiert Adobe Stock
Lisensiert Adobe Stock
På denne siden finner du aktuelt informasjonsmateriell for helsepersonell som behandler pasienter med arvelige dyslipidemier.

Øverst på siden finner du to informasjonsvideoer om FH laget for barn og ungdom i en lengre versjon og en kortere versjon. Den korte versjonen kan for eksempel brukes av helsepersonell under konsultasjon med barn og ungdom. Videoene er laget i samarbeid mellom NKT for FH og Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Videre ned på siden finner du rekvisisjonsskjema for gentesting, behandlingsveileder, undervisningsmateriell og andre brosjyrer som kan lastes ned og/eller bestilles tilsendt via kontaktskjemaet nederst på siden.


Informasjonsvideo for barn og ungdom

I denne videoen møter vi Felix på 12 år som har FH, som forteller om hva FH er og hvordan det er å leve med FH. Videoen er laget i samarbeid mellom NKT for FH og Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Kortversjon - Informasjonsvideo for barn og ungdom

Denne videoen er en kortere versjon av videoen ovenfor.
 


NKT for FH
Rekvisisjonsskjema for gentesting

Gentest kan tas av fastlegen

En vanlig blodprøve med usentrifugert EDTA blod sendes med skjemaet til:
Enhet for hjertegenetikk OUS,
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål om gentesting kan det tas direkte kontakt på telefon 22118962 / 22118975.


NKT for FH
Veileder for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i primærhelsetjenesten (NKT for FH, 2018)

Behandlingsveilederen er utarbeidet av NKT for FH (Martin Prøven Bogsrud, Kirsten B. Holven, Dan Johansen og Linn Øyri) i samarbeid med dennes referansegruppe (Anders Hovland, Elisabeth K. Vesterbekkmo, Christ Berge, Egil Hagen, Kjetil Retterstøl, Trond Leren, Leiv Ose og Gisle Langslet). En gruppe allmennleger har også lest gjennom og gitt tilbakemeldinger på heftet.

Veilederen kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Kortversjon behandlingsveileder FH (NKT for FH og Lipidklinikken, 2021)

Kortversjon behandlingsveileder FH fra 2021 er laget som en tosidig informasjonsbrosjyre om FH, diagnostikk og behandling. Denne inneholder nye behandlingsmål for voksne og barn med FH i tråd med nye Europeiske retningslinjer fra 2019.

Veilederen kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Pasientinformasjon om Familiær Hyperkolesterolemi

Heftet er utviklet av kompetansetjenesten og har pasientinformasjon om hva FH er. Man lærer også om hvordan FH oppdages, behandles og følges opp.

Heftet finnes i norsk og engelsk utgave.

Et hefte vil sendes behandler ved positivt gensvar for overlevering til pasienten, det vil også ligge tilgjengelig på lipidklinikkene.
Vi sender gjerne ut gratis hefter utenom dette, dette kan bestilles i skjemaet nederst.

Heftene kan også lastes ned her:
Pasientinformasjon FH
Patient information - english version


NKT for FH
Kostholdsråd ved høye blodlipider (NKT for FH og Lipidklinikken, 2016)
Enkle råd om hva man selv kan gjøre for å redusere høyt kolesterol og høye triglyserider. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken og egner seg for selvstudium, til undervisning og ved konsultasjoner.

Heftet kan lastes ned gratis i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Priser for fysisk hefte:

Hefter til personlig bruk er gratis

Øvrige bestillinger over 10 stk:   25,- pr. hefte


NKT for FH
Praktiske råd om matvarevalg (NKT for FH og Lipidklinikken, 2019)
Praktiske råd om hvilke matvarer man kan bytte fra og til for å få et mer hjertevennlig kosthold for pasienter med høye blodlipider. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken og egner seg for selvstudium, til undervisning og ved konsultasjoner.

De praktiske rådene kan lastes ned gratis i PDF-format ved å trykke på bildet.


NKT for FH
Undervisningsmateriell for kliniske ernæringsfysiologer og annet helsepersonell (NKT for FH og Lipidklinikken, 2019)
Undervisningsmaterialet inneholder blant annet bakgrunnsinfo om FH og hva kolesterol er, hvilke næringsstoffer maten er bygget opp av, praktiske tips om matvarevalg med produktbilder og gode, hjertevennlige oppskrifter. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken og egner seg til undervisning og ved konsultasjoner.

Heftet kan lastes ned gratis i PDF-format ved å trykke på bildet.


NKT for FH
Familien min, FH og meg (NKT for FH og Heart UK, 2017)
I «Familien min, FH og meg» blir du kjent med Emma og familien hennes hvor flere har FH. 

Dette er et hefte for barn på de laveste klassetrinnene, som beskriver hva FH er og hvilke ting man bør huske på.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Priser for fysisk hefte:

Heftet er gratis både for personlig bruk og som hjelp i konsultasjoner


NKT for FH
FH og meg (NKT for FH og Heart UK, 2017)

I «FH og meg» får du noen enkle tips til det å leve med FH og noen kjekke utfordringer som kan hjelpe deg i gang.

Dette er et hefte for barn og ungdom på høyere klassetrinn (fra ca. 5te trinn), som beskriver hva FH er og som gir konkrete begrunnede tips til hva man bør huske på om man har FH.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Priser for fysisk hefte:
Heftet er gratis både for personlig bruk og som hjelp i konsultasjoner


NKT for FH
Kolesterolboka for barn og ungdom (NKT for FH og Lipidklinikken OUS, 2016)
Kostholdsråd ved høyt kolesterol. Dette er de samme kostholdsrådene som for voksne, men med formuleringer tilpasset barn og ungdom. 

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Priser for fysisk hefte:

Hefter til personlig bruk er gratis

Øvrige bestillinger over 10 stk:   25,- pr. hefte


NKT for FH
Hvordan leve med FH (NKT for FH og FH Norge, 2021)
I "Hvordan leve med FH" får du som forelder informasjon om det å ha barn med FH og enkle tips til hverdagen både på skolen og i hjemmet.

Dette er et hefte for foreldre med barn som har FH. Heftet er en oppdatert versjon av det tidligere heftet "For deg som har barn med FH".

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Informasjonshefte om FH fra Enhet for hjertegenetikk

Heftet inneholder generell informasjon om FH, genetisk testing og veiledning.
Et hefte vil sendes behandler ved positivt gensvar for overlevering til pasienten.

Heftet kan lastes ned her: Pasientinformasjon Enhet for hjertegenetikk 


NKT for FH
 Informasjonshefte om Familiær defekt ApoB fra Enhet for hjertegenetikk

Heftet inneholder generell informasjon om Familiær defekt ApoB, genetisk testing og veiledning.
Et hefte vil sendes behandler ved positivt gensvar for overlevering til pasienten.

Heftet kan lastes ned her: Familiær defekt ApoB 


Post-ITblokk for helsepersonell
Post-ITblokk for helsepersonell
Post-IT blokk "Husk gentest" - 100 ark (NKT for FH, 2015)

En post-IT blokk med diffus-tekst som minner deg på når du bør tenke på å rekvirere genetisk testing.


Blokken er gratis for helsepersonell i klinisk praksis og kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Til øvrige interessenter oppgis pris på forespørsel.Husk å inkludere følgende i din bestilling

  • Hefte og antall du bestiller
  • Navn
  • Adresse og evt. fakturaadresse
  • Telefonnummer 

Vi har dessverre opplevd at enkelte meldinger ikke kommer gjennom i vårt kontaktskjema - send oss gjerne epost direkte på nktforfh@ous-hf.no, dersom du ikke mottar bekreftelse fra oss på bestillingen. 

Kontaktskjema
  • Ditt navn:

    Din e-postadresse *:

    Melding *: