Den 9. desember  2015 avholdes NKT for FH sitt andre referansegruppemøte for 2015.

På møtet vil NKT for FH presentere sin fremdrift og planer for neste halvår, og referansegruppemedlemmene fra hver helseregion bringer videre innspill de har fått inn fra helsepersonell og pasienter i sin region. Her kan du lese mer om referansegruppen.