Referansegruppen består av en representant fra hver av de fire helseregioner, en fra pasientorganisasjon og tre faglige representanter fra relevante fagmiljø: 

Leder av referansegruppen og fagrepresentant Enhet for hjertegenetikk:

Martin Prøven Bogsrud, dr. med
Lege/forsker, Enhet for hjertegenetikk, Oslo universitetssykehus


Helse Nord:

Anders Hovland, dr. med
Spesialist Hjertesykdommer/Indremedisin, avtalespesialist Helse-Nord
Nordland Hjertesenter A/S
Overlege Kard Avd, Med Klinikk, NLSH Bodø
1. amanuensis, IKM, UiT


Helse Midt-Norge:

Elisabeth K. Vesterbekkmo, dr. med
Spesialist Indremedisin
Lege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
Driver lipidpoliklinikk ved Hjertemedisinsk poliklinikk, St. Olavs Hospital. 
Lege ved Kompetansesenteret Trening som medisin, St. Olavs Hospital
Cardiac Exercise Reaserch Group (CERG)- K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening. NTNU


Helse Vest

Christ Berge, dr. med
Overlege Hjerteavdelingen, Haukeland Universitets Sykehus

Helse Sør-Øst:

John Munkhaugen, dr.med
Spesialist i hjertesykdommer, enhetsoverlege og seniorforsker i Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken
 


Pasientorganisasjon:

Margaretha Hamrin
Styreleder FH-Norge


Fagrepresentanter:

Emil A. Asprusten, dr. med
Spesialist i indremedisin
Overlege ved Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus

Kjetil Retterstøl, dr. med
Professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
Overlege ved Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus

Leiv Ose, MD PhD
Gründer Lipidklinikken