Referansegruppen består av en representant fra hver av de fire helseregioner, en fra pasientorganisasjon og fire faglige representanter fra relevante fagmiljø: 


Leder og representant fra Helse Nord:

Anders Hovland, MD, PhD
Spesialist Hjertesykdommer/Indremedisin 
Overlege Kard Avd, Med Klinikk, NLSH Bodø 
Ansvarlig lege for lipidklinisk virksomhet NLSH
1. amanuensis, IKM, UiTHelse Midt-Norge:

Elisabeth K. Vesterbekkmo, MD
Spesialist Indremedisin
Lege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
Driver lipidpoliklinikk ved Hjertemedisinsk poliklinikk, St. Olavs Hospital. 
Lege ved Kompetansesenteret Trening som medisin, St. Olavs Hospital
Cardiac Exercise Reaserch Group (CERG)- K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening. NTNUHelse Vest

Christ Berge, MD
Overlege Hjerteavdelingen, Haukeland Universitets Sykehus 

 
Helse Sør-Øst:

Egil Hagen, MD, PhD
Overlege, Sørlandet sykehus HF
 


Pasientorganisasjon:

Margaretha Hamrin
Styreleder FH-Norge


Fagrepresentanter:

Kjetil Retterstøl, MD, PhD
Førsteamanuensis ved avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
Overlege ved Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus


Cecilie Wium, MD, PhD
Overlege ved Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus.


Leiv Ose, MD PhD
Prof. Emeritus UiO
Gründer Lipidklinikken


Trond P. Leren, MD, PhD 
Overlege avdeling for medisinsk genetikk OUS