NYHETER ARKIV - 2019

 

ARKIV

FH dagen markert i 5 norske byer

I samarbeid med helseregionene markerte vi den internasjonale FH dagen i 5 norske byer; Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Oslo.

Den internasjonale FH-dagen

Vi markerer den internasjonale FH dagen i fem norske byer den 24 september!

Nasjonalt lipidmøte

I juni arrangerte vi Nasjonalt Lipidmøte som samlet FH- og lipidinteresserte fagpersoner i Norge. Vi takker for et fruktbart møte med godt oppmøte, interessante foredrag og nyttige diskusjoner.

Nytt undervisningsmateriell

Vi har nå utarbeidet nytt undervisningsmateriell for helsepersonell rettet mot pasienter med høye blodlipider.

Over 8 000 nordmenn diagnostisert med FH

Siden mai 2016 har 1 200 nordmenn fått FH genetisk bekreftet, og totalantallet har dermed rundet 8 000.