NYHETER ARKIV - 2021

 

ARKIV

Julemat ved høyt kolesterol

Julen er ofte en tid med mange tradisjoner rundt mat og måltider. Med noen enkle grep kan også julematen bli mer hjertevennlig.

Nytt informasjonshefte: Svangerskap og amming når du har FH

NKT for FH har laget et nytt informasjonshefte «Svangerskap og amming når du har familiær hyperkolesterolemi – Tips og råd». Her får du informasjon om blant annet svangerskap, amming, kolesterolsenkende medisiner og kosthold når du har FH.

Nytt fra forskning: betydningen av kolesterolnivå gjennom livet

Familiær hyperkolesterolemi gir forhøyet kolesterol fra de første leveår. Derfor er det viktig å oppdage og behandle FH fra ung alder. En ny studie viste betydningen av å opprettholde et optimalt kolesterolnivå fra ung alder og gjennom hele livet, for å...

Ny informasjonsbrosjyre: Hvordan leve med FH?

NKT for FH og FH Norge har laget en ny brosjyre «Hvordan leve med FH?». Her får du som er forelder informasjon om det å barn med FH og enkle tips til hverdagen både på skolen og i hjemmet.

Ny behandlingsveileder for helsepersonell

NKT for FH og Lipidklinikken ved OUS har laget en ny kortversjon av behandlingsveileder ved FH for helsepersonell. Denne er en kortversjon av «Veileder for utredning og behandling av familiær hyperkolesterolemi (FH) i primærhelsetjenesten».

Nytt fra forskning: Kaskadescreening identifiserer familiemedlemmer med FH

Barn av personer med FH har 50 % sjanse for å arve FH. Kaskadescreening for FH innebærer at førstegradsslektninger til personer som får påvist FH, også oppfordres til å ta gentest for FH. Dette er viktig for å finne alle med FH og som har økt...

Markering av FH dagen i 3 norske byer

Den internasjonale FH dagen har som mål å øke bevisstheten om FH blant helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten. Dette vil kunne bidra til at personer som er uvitende om sin diagnose kan bli diagnostisert og starte behandling for å forebygge...

Nytt fra forskning: 30 % av barn og unge med FH brukte ikke medisinene regelmessig

En ny studie gjennomført ved Lipidklinikken i Oslo viste at 30 % av barn og unge voksne med FH hadde dårlig etterlevelse når det gjaldt bruk av kolesterolsenkende medisiner, med mangel på motivasjon som vanligste årsak.

Påskegodt ved høyt kolesterol

Påsken betyr for mange tid til kos og det tradisjonsrike påskeegget. Her finner du tips til søtsaker og kosemat med mindre mettet fett.

Nytt fra forskning: Gentest er viktig for å oppdage FH

I Norge har 8811 personer blitt diagnostisert med FH ved gentesting i perioden 1993-2020. Gentesting er viktig for å kunne starte behandling tidlig og oppdage familiemedlemmer som også har FH.

Nytt fra forskning: kostholdsanbefalinger bør være matvarebaserte

En ny studie viser at barn med FH i Norge og Spania hadde litt ulikt kosthold, men at kolesterolnivået likevel var ganske likt. Studien støtter at kostholdsanbefalinger bør være matvarebaserte og basert på lokale...

Informasjonsvideo om FH for barn og ungdom

NKT for FH og Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus har laget en informasjonsvideo om FH for barn og ungdom.