NYHETER ARKIV - 2018

 

ARKIV

2018 FH Global Summit

FH foundation USA markerer 20-års jubileumet for WHO sin FH-rapport

FH dagen 2018

Den årlige FH-dagen markeres

Omtale av FH i KK

"I mange år gikk Kate og ventet på et hjerteinfarkt".

Kate Mysen forteller sin historie om det å leve med FH på www.kk.no.

Ny “Finn Alle!” kampanje

Kampanjen, rettet mot allmennleger, skal være en hjelp til å gi en riktig og persontilpasset risikovurdering for personer som kan ha familiær hyperkolesterolemi (FH).

Oppfølging og behandling av barn med FH

Cand. Med. Gisle Langslet forsvarer sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.).
Treatment and long term follow-up of children and young adults with familial hypercholesterolemia.

FH Norges årlige medlemsdag

Alle medlemmer og støttemedlemmer er velkommen. 11:00 - 14:30 Thon Hotel Opera, Oslo

Forsikringsselskaper ber ulovlig om FH-opplysninger

NKT for FH har fått rapportert inn flere tilfeller hvor forsikringsselskaper ulovlig ber om genetisk informasjon.
Målgruppe: Alle

Leveranseutfordringer for Atozet

Det er utfordringer med leveransen av legemiddelet Atozet. En erstatning er på plass midt i februar.

Barn med høyt kolesterol når ikke behandlingsmålet

Ny studie fant at bare litt over halvparten av barn med FH brukte kolesterolsenkende medisiner. Målgruppe: Alle.