NYHETER

 

Ny “Finn Alle!” kampanje

Plakat sendt til fastlegene
Plakat sendt til fastlegene
Kampanjen, rettet mot allmennleger, skal være en hjelp til å gi en riktig og persontilpasset risikovurdering for personer som kan ha familiær hyperkolesterolemi (FH).

Nå i mai starter en ny informasjonskampanje rettet mot landets allmennleger og fastlegekontor. Målet er å synliggjøre forskjellen mellom kolesterol som øker gradvis med alderen, og kolesterol som har vært høyt hele livet. For den siste gruppen skal risikoen for hjerte- og karsykdom vurderes som høyere.

Legene mottar et brev, en A3-plakat og en Post-IT blokk. Her beskrives den høyere risikoen et arvet høyt kolesterol medfører, og når gentest anbefales. Kampanjen baserer seg på anbefalinger fra den nye nasjonale retningslinjen for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Familiær hyperkolesterolemi (FH) skyldes en genfeil som fører til høye kolesterolverdier allerede fra første leveår, selv med en god livsstil. Dette gir en belastning på blodårene som kan føre til hjerte- og karsykdom 15-20 år tidligere enn hos personer uten tilstanden.  Ved tidlig diagnose og behandling behøver det ikke være noen økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) står bak kampanjen. Formålet er å bidra til at gruppen kan få en riktigere og mer persontilpasset risikovurdering.

Inntil 25 000 nordmenn kan ha FH, og selv om vi i mai rundet 8 000 nordmenn med bekreftet FH-genfeil, er det inntil 17 000 som har FH uten å kjenne til det.

Nyoppdaget FH per 01.01.2017. Kraftig økt diagnostisering av arvelig høyt kolesterol. Figuren inkluderer ikke FH funnet hos familiemedlemmer.
Nyoppdaget FH per 01.01.2017. Kraftig økt diagnostisering av arvelig høyt kolesterol. Figuren inkluderer ikke FH funnet hos familiemedlemmer.
 Etter en tilsvarende kampanje fra NKT for FH i mai 2016 økte antallet ny-diagnostiserte markant, men fortsatt kan altså inntil 17 000 nordmenn ha FH uten å vite om det.
Post-IT blokk med anbefalte nivåer for gentesting
Post-IT blokk med anbefalte nivåer for gentesting