Leveranseutfordringene for Atozet er snart løst
Leveranseutfordringene for Atozet er snart løst
Det er utfordringer med leveransen av legemiddelet Atozet. En erstatning er på plass midt i februar.

Utfordringene har oppstått i kjølvannet av en naturkatastrofe, og det jobbes nå for å få produksjonen opp igjen.

Atozet er et kombinasjonspreparat som inneholder både statin og kolesterolabsorpsjonshemmeren ezetimib. Les mer om medikamentbehandling for høyt kolesterol her.

Ny forpakning på vei
Midlertidige utenlandske forpakninger med det samme legemiddelet sendes nå apotekene, disse vil være apotekene i hende i midten av februar.

Kan også bytte til to medikament
Siden legemiddelet inneholder en kombinasjon av to ulike virkestoff, kan man også få disse to hver for seg som atorvastatin og ezetrol.
Det er derfor åpnet for at apoteket kan gjøre dette byttet for deg, uten at din lege behøver å kontaktes.