NYHETER ARKIV - 2016

 

ARKIV

Ny kolesterolbok for barn og ungdom!

Hefte med kostholdsråd formulert for unge. Målgruppe: Alle

Kraftig økning i nyoppdaget FH

Dobling i antall positive gentester sammenlignet med 2014 Målgruppe: Alle

FH-dagen 2016 markert i hele landet

Den internasjonale FH-dagen 2016 Målgruppe: Alle

«Global call to arms on FH» - i Best Practice

Les vår artikkel om global FH-oppmerksomhet fra juniutgaven av Best practice. Målgruppe: Helsepersonell

Inflammasjon og resterende hjerterisiko ved FH

Kan økt inflammasjon forklare resterende hjerterisiko etter kolesterolsenkende behandling hos personer med FH? Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Nye hefter med pasientinformasjon

To oppdaterte og hendige hefter med informasjon om FH er nå tilgjengelig. Målgruppe: Alle

Endring i vilkår for refusjon av PCSK9-hemmere

HELFO strammer inn ordning for nye kolesterolmedisiner. Målgruppe: Alle Oppdatert: 29.09.2016

Nytt hefte med kostholdsråd

Et hefte for de med høyt kolesterol eller høye triglyserider. Målgruppe: Alle

Årsrapport 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi har nå publisert sin årsrapport for 2015. Målgruppe: Alle

Åreforkalkning hos barn og ungdom

Allerede før 10 års alder ser man fortykkelse av halspulsåren og økt inflammatorisk aktivitet hos barn med FH. Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Kronikk - ønsker screening for FH

I dag gentestes barn ved fødselen for 23 arvelige sykdommer. Barn med arvelig høyt kolesterol bør få den samme muligheten. Målgruppe: Alle

93 % av FH-pasienter hjertesyke da de døde

Ny norsk studie om hjertesykdom blant norske FH-pasienter Målgruppe: Forskere og helsepersonell