Lisensiert Adobe Stock
Lisensiert Adobe Stock
Allerede før 10 års alder ser man fortykkelse av halspulsåren og økt inflammatorisk aktivitet hos barn med FH.
 Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Artikkel om åreforkalkning hos barn og ungdom - utgitt i desemberutgaven av BestPractice.  Forfattere: Prof Kirsten B. Holven, lege. Martin P. Bogsrud og overlege Gisle Langslet.

Allerede før 10 års alder ser man fortykkelse av halspulsåren og økt inflammatorisk aktivitet hos barn med FH. Dette er de tidligste tegnene på den økte aterosklerotiske prosessen som fører til 15-21 tapte leveår i den andre enden av livet.

NKT for FH
Tidlig kolesterolsenkende behandling fører til regresjon av IMT i pulsårene, og kan sannsynligvis også modulere genekspresjonen av proinflammatoriske mediatorer. Ved tidlig og god kolesterolsenkende behandling har barn med FH sannsynligvis ikke økt risiko for hjertesykdom sammenlignet med normalbefolkningen.

Dette gjør det ekstra viktig å identifisere og diagnostisere familier og barn med FH for å kunne iverksette adekvat behandling tidlig.