Faksimile Dagens medisin
Faksimile Dagens medisin
HELFO strammer inn ordning for nye kolesterolmedisiner. Målgruppe: Alle Oppdatert: 29.09.2016

27. juni kunne vi lese i helseavisen Dagens Medisin at Helse og Omsorgsdepartementet har besluttet å endre vilkårene for hvilke pasienter som skal få innvilget refusjon for de nye medikamentene med PCSK9-hemmer (evolokumab/Repatha og alirokumab/Praluent). Avgjørelsen kom overraskende på fagmiljøet som ikke hadde fått noen informasjon om beslutningen før den ble omtalt i Dagens Medisin. Les FH Norge, Lipidklinikken og vårt tilsvar i denne kronikken.

Hva betyr endringene for deg?

  • Pasienter som allerede har fått innvilget vedtak om dekning av utgifter vil få beholde vedtaket og kan hente ut medikamentet på apoteket som tidligere.
     
  • Pasienter som har søkt fra og med 22. juni vil få avslag på sin søknad.
     
  • Pasienter som har søkt før 22. juni skulle ha blitt behandlet etter tidligere regelverk og fått innvilget vedtak uten tidsbegrensning. Etter dialog med HELFO, er det nå klart at HELFO behandler disse søknadene på nytt, og omgjør eventuelt feilaktige vedtak.
Hva skjer videre?

Helsedirektoratet og HELFO behandler altså automatisk avslag som kom i tiden frem til 22. juni på nytt. Kompetansetjenesten og fagmiljøet har uttrykt stor uenighet i avgjørelsen og begrunnelsen til Helse og Omsorgsdepartementet, og vil arbeide for omgjøring av vedtaket slik at medikamentgruppen kan bli tilgjengelig igjen for de som trenger dette. Pasientorganisasjonen FH Norge vil i tillegg møte i Stortingets helse og omsorgskomite 29.09.2016, medlemmer av FH Norge kan lese mer i medlemsbladet.   

Les artikkelen i Dagens Medisin 27.06.2016 her

Les vårt tilsvar i Dagens Medisin 10.10.2016 her

Les omtalen på HELFO sin nettsider her