To oppdaterte og hendige hefter med informasjon om FH er nå tilgjengelig. Målgruppe: Alle

Heftene gir sammen en god innføring i tilstanden. Har du fått påvist FH vil din behandler få tilsendt ett eksemplar av hvert hefte som skal overleveres deg. 


NKT for FH
Pasientinformasjon om Familiær Hyperkolesterolemi

I dette heftet fra oss i kompetansetjenesten lærer du om FH, hvordan tilstanden oppdages, behandles og følges opp.

Heftet vil være tilgjengelig på lipidklinikkene, det kan også lastes ned ved å klikke her eller bestilles på denne siden


NKT for FH
Pasientinformasjon om FH fra Enhet for hjertegenetikk

Dette heftet gir deg generell informasjon om FH, genetisk testing og veiledning.

Heftet kan du laste ned ved å klikke her eller bestille på denne siden.