PASIENTER/PÅRØRENDE

Hefter

Her finner du informasjonsmateriell for deg med arvelige lipidsykdommer. Materialet kan lastes ned direkte og / eller bestilles via kontaktskjemaet nederst på siden.


NKT for FH
Pasientinformasjon om Familiær Hyperkolesterolemi

I dette heftet finner du mer informasjon om hva FH er. Du lærer også om hvordan FH oppdages, behandles og følges opp.

Du vil motta et hefte fra din behandler om du får påvist FH, og det vil ligge tilgjengelig på lipidklinikkene.
Ønsker du et hefte utenom dette kan du bestille i skjemaet nederst.

Heftet kan også lastes ned her: Pasientinformasjon FH


NKT for FH
 Patient information FH - english version

In this leaflet you will find more information on FH, how FH is diagnosed, treated and has to be followed up.

Upon diagnosis, you will recieve this from your health care provider, and you will find it at the lipid clinics.
You can also order it through the contact form at the end of this page or download it here: Patient information FH


NKT for FH
Kostholdsråd ved høye blodlipider (NKT for FH og Lipidklinikken OUS, 2016)
Enkle råd om hva man selv kan gjøre for å redusere høyt kolesterol og høye triglyserider. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Priser for fysisk hefte:

1 hefte til personlig bruk er gratis

Øvrige bestillinger:   30,- pr. hefte + porto og ekspedisjon 160,-


NKT for FH
Kolesterolboka for barn og ungdom (NKT for FH og Lipidklinikken OUS, 2016)
Kostholdsråd ved høyt kolesterol. Dette er de samme kostholdsrådene som for voksne, men med formuleringer tilpasset barn og ungdom. 

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Priser for fysisk hefte:

1 hefte til personlig bruk er gratis

Øvrige bestillinger:   20,- pr. hefte + porto og ekspedisjon 160,-


NKT for FH
Informasjonshefte om FH fra Enhet for hjertegenetikk

Heftet gir deg generell informasjon om FH, genetisk testing og veiledning.
Ved påvist FH vil din behandler få tilsendt et eksemplar av heftet som skal overleveres deg. Ønsker du et hefte utenom dette kan du bestille i skjemaet nederst.

Heftet kan også lastes ned her: Pasientinformasjon fra Enhet for hjertegenetikk


NKT for FH
 Informasjonshefte om Familiær defekt ApoB fra Enhet for hjertegenetikk

Heftet inneholder generell informasjon om Familiær defekt ApoB, genetisk testing og veiledning.
Et hefte vil sendes behandler ved positivt gensvar for overlevering til pasienten.

Heftet kan lastes ned her: Familiær defekt ApoB 


Hefte til deg som har høye triglyserider
Hefte til deg som har høye triglyserider
Til deg som har høye triglyserider
Dette er en brosjyre som er laget spesielt for personer som har høye triglyserider.Brosjyren finnes kun digitalt som pdf og kan ikke bestilles.

Den kan lastes ned gratis her Til deg som har høye triglyserider.


NKT for FH
Kostholdsråd ved høye blodlipider (NKT for FH og Lipidklinikken, 2016)
Enkle råd om hva man selv kan gjøre for å redusere høyt kolesterol og høye triglyserider. Heftet er utarbeidet av NKT for FH og Lipidklinikken.

Heftet kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på bildet eller det kan bestilles i kontaktskjemaet nederst på siden.

Priser for fysisk hefte:

1 hefte til personlig bruk er gratis

Øvrige bestillinger:   30,- pr. hefte + porto og ekspedisjon 160,-

Husk å inkludere følgende i din bestilling

  • Hefte og antall du bestiller
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
Bestillingsskjema (husk postadresse)
  • Ditt navn:

    Din e-postadresse *:

    Melding *: