Lisensiert illustrasjon, Adobe Stock
Lisensiert illustrasjon, Adobe Stock
NKT for FH
Kan økt inflammasjon forklare resterende hjerterisiko etter kolesterolsenkende behandling hos personer med FH?
Målgruppe: Forskere og helsepersonell

Les hele artikkelen fra juniutgaven av Best Practice her. Forfattere: Prof. Kirsten B. Holven, Kardiolog / ph.d.-stipendiat Liv Mundal og lege / ph.d. Martin Prøven Bogsrud. 

I Best Practice-artikkelen viser forfatterne til en stor studie fra Nederland som viste at mindre enn 20 prosent av variasjonen i forekomsten av hjerte- og karsykdom hos pasienter med FH kunne forklares av de klassiske risikofaktorene røyking, hypertensjon og Lp(a). Inflammasjon kan være en viktig faktor som kan påvirke risikoen og forklare resterende variasjon. 

Videre forteller de at « - Selv etter statinbehandling over lang tid er flere gener, som koder for proteiner involvert i den inflammatoriske responsen, oppregulert. Det kan tyde på en viktig patologisk rolle for inflammasjon og TNF relaterte molekyler i FH»

Forfatterne konkluderer med at det er viktig å sikre tidligst mulig diagnose og behandlingsoppstart med kolesterolsenkende medikamenter, for å forebygge og modifisere disse effektene. 

Videre forskning på inflammatoriske effekter og mulig modifisering av disse vil også være viktig i elimineringen av restrisiko, selv etter optimal kolesterolsenkende behandling.