Faksimile NRK Ytring
Faksimile NRK Ytring
 I dag gentestes barn ved fødselen for 23 arvelige sykdommer. Barn med arvelig høyt kolesterol bør få den samme muligheten. 
Målgruppe: Alle

Ville du synes det var greit om noen barn i barnehagen fikk lov å røyke? Ville du godta det såfremt det foregikk på egne røykerom og de bare skadet seg selv og ikke de andre barna? Den virkelige skadelige effekten av røyking kommer jo først etter mange år.

Selvfølgelig ikke, tenker du vel, og ingen vil tørre hevde noe annet. Men per i dag synes helsevesenet at det er greit at barn lever uvitende om en alvorlig genfeil som fører til hjerteinfarkt fra 35-års alder og 15–20 års redusert livslengde. Selv om det enkelt kunne vært unngått ved tidlig diagnose og behandling.

 NKT for FH har i samarbeid med helsefaglig rådgiver i LHL, Erik Arnesen, skrevet denne kronikken som ble publisert 07.01.2016 på NRK Ytring. Les hele kronikken her