Den årlige FH-dagen markeres

FH-dagen er en årlig kampanje som skal øke bevisstheten om tilstanden arvelig høyt kolesterol, altså familiær hyperkolesterolemi (FH) - gjennom FH-relaterte aktiviteter over hele verden. Ved å oppdage flere tilfeller av FH tidlig, vil man redusere risikoen for hjerte- og karsykdom betydelig. 

Hva er FH?

Familiær hyperkolesterolemi (FH) skyldes en arvelig genfeil som gir høye kolesterolverdier fra første leveår, selv om du lever sunt. 
Inntil 25 000 nordmenn har FH, men av disse har to av tre ikke fått fastsatt sin diagnose.
Ubehandlet kan det høye kolesterolnivået hos personer med FH føre til hjerte- og karsykdom 15-21 år tidligere enn hos personer uten FH, snittalder for debut av hjerte- og karsykdom er 44 år.
Med kolesterolsenkende behandling behøver det ikke være noen økt risiko å ha FH. Det å få kjennskap til sin diagnose slik at man kan motta god og riktig behandling er derfor viktig.