Bilde: marilyn barbone/Adobestock
Bilde: marilyn barbone/Adobestock

En ny studie viser at barn med FH i Norge og Spania hadde litt ulikt kosthold, men at kolesterolnivået likevel var ganske likt. Studien støtter at kostholdsanbefalinger bør være matvarebaserte og basert på lokale mattradisjoner.

Studien er gjennomført blant barn med FH i Norge og Spania i alderen 6-13 år, hvor man undersøkte kostholdet til barna ved hjelp av spørreskjema eller kostdagbok og målte kolesterolnivået i blodet.

Ulike matvarevaner i Norden og Middelhavet

Resultatene viste at inntaket av ulike matvarer var litt forskjellig blant barna i de to landene, som gjenspeiler forskjeller i et nordisk kosthold og middelhavskosthold. De norske barna spiste blant annet mer grovt brød, ost og margarin, mens de spanske barna spiste mer nøtter, olivenolje og bønner.

Kolesterolnivået var ganske likt

Blodprøvene viste at nivået av totalkolesterol og LDL-kolesterol hos de norske og spanske barna med FH var ganske likt. Selv om kolesterolnivået hos barn med FH først og fremst skyldes genetikk, kan kostholdet likevel påvirke kolesterolnivået.

Kostholdsanbefalinger bør være matvarebaserte

Kosthold er en viktig del av behandlingen ved FH. Til tross for at de norske og spanske barna spiste litt forskjellige matvarer, var kolesterolnivået deres ganske likt. Denne studien støtter derfor at kostholdsanbefalinger bør være basert på matvarer heller enn kun på næringsstoffer, og dermed basert på lokale mattradisjoner og kultur.

Du kan lese hele studien her.

Hvis du vil lese mer om kosthold ved FH finner du brosjyrer og hefter her, for både barn og voksne. Der finner du blant annet informasjon om matvarer som er gunstige å spise ved FH. 

Referanse:

Rodríguez-Borjabad C et al., Dietary intake and lipid levels in Norwegian and Spanish children with familial hypercholesterolemia, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, https://doi.org/10.1016/j.numecd.2020.12.002